Subsidie Kleine sportevenementen

Met deze subsidie wil de gemeente Tilburg verenigingen financieel ondersteunen bij het organiseren van een sportevenement.

Beschrijving

Het gaat hierbij om de volgende sportevenementen:

  • Evenementen die van belang zijn voor het sportklimaat binnen de vereniging of instelling
  • Evenementen die een wervende functie hebben voor de desbetreffende sport. Deze functie reikt verder dan die van uw eigen vereniging of instelling.

Voorwaarden

  • De sportvereniging is gevestigd in de gemeente Tilburg
  • De sport die wordt beoefend moet door NOC-NSF erkend zijn
  • Aan een vereniging kan één keer per jaar subsidie worden verleend voor een klein sportevenement.

Subsidie Kleine sportevenementen
Aanvragen

Subsidie aanvragen

De subsidie kan op twee momenten per jaar aangevraagd worden via het digitaal aanvraagformulier.

  1. vóór 1 januari (voor de eerste helft van het volgende jaar)
  2. vóór 1 juli (voor de tweede helft van dat jaar)

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2019 is € 12.802,-. Per vereniging geldt een subsidiebedrag van € 250,- per evenement per jaar.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mendy Jansma-Sparidans, 06-53290785 of via mail mendy.jansma-sparidans@tilburg.nl.