logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)

Vanaf 1 januari 2024 geldt de omgevingswet. Tegelijk met de omgevingswet is ook de Wet Kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) ingevoerd. Voor veel bouwwerken hoeft u geen technische bouwvergunning meer aan te vragen. In plaats daarvan doet u een bouwmelding bij de gemeente. U laat een onafhankelijke controleur meekijken en controleren, van bouw tot oplevering.

Bouwmelding

Wilt u gaan bouwen, dan moet u bij de gemeente nagaan of het past binnen het omgevingsplan. Of uw bouwplan onder de Wet kwaliteitsborging valt kunt u nagaan via de vergunningscheck in het Omgevingsloket. Uit deze check blijkt of het technische deel van de bouwactiviteit vergunningsplichtig of meldingsplichtig is. 

Kwaliteitsborger

In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Vervolgens kijkt de kwaliteitsborger mee op de bouwplaats en controleert de aannemer. Is na afloop alles in orde, dan stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Een kwaliteitsborger is altijd onafhankelijk. Het is niet de bedoeling dat de kwaliteitsborger een rol speelt in het bouwproject. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat met het bouwproject.

Melding bij de gemeente

Met de risicobeoordeling en het borgingsplan doet u vervolgens een bouwmelding bij de gemeente. Met de bouwmelding geeft u aan waar u gaat bouwen en hoe u ervoor zorgt dat de bouwplannen en het eindresultaat aan de bouwregels voldoen. U laat ook weten met welke kwaliteitsborger u samenwerkt. Een bouwmelding doet u via het Omgevingsloket.

Uiterlijk 4 weken voor u gaat beginnen met bouwen, doet u de bouwmelding. Zonder deze bouwmelding mag u niet beginnen. De bouwmelding is 1 jaar geldig. Bent u na 1 jaar nog niet begonnen met bouwen, dan doet u een nieuwe melding. 

Stap 1: Vergunningcheck

U zoekt een architect, adviseur of aannemer om samen uw bouwplannen uit te voeren. Of misschien gaat u zelf bouwen. U krijgt dan te maken met de omgevingswet. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. Uw bouwplannen moeten getoetst worden aan het omgevingsplan. Er kunnen regels in staan die het bouwen verbieden, bijvoorbeeld om planten en dieren te beschermen. Via het Omgevingsloket kunt u een online vergunningscheck doen. U ziet dan direct:

  • Of u een vergunning nodig heeft
  • Of u een melding moet doen over de verbouwing
  • Wat u moet doen om de vergunning aan te vragen

Stap 2: Vergunningaanvraag

Heeft u een technische bouwtekening nodig, dan moet u laten zien hoe uw bouwplan eruit ziet en waar u het bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen. Heeft u een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig? Dan toetst de gemeente of het bouwwerk binnen de omgeving past.

Stap 3: Kwaliteitsborger

Valt uw bouwwerk onder gevolgklasse 1? Dan moet u voor u aan de slag kunt een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Deze controleur kijkt van plan tot oplevering mee met de bouw en controleert of alles volgens de regels verloopt. In een risicobeoordeling legt hij of zij vast wat de bouwrisico's zijn van uw plannen. De kwaliteitsborger moet hierbij rekening houden met risico's vanuit de omgeving. Denk hierbij aan een zachte bodem waardoor er extra aandacht nodig is voor de fundering. In een borgingsplan geeft de kwaliteitsborger aan wat er moet gebeuren zodat uw bouwproject uiteindelijk aan alle technische bouwregels voldoet. Via het Register Kwaliteitsborging vindt u een overzicht van kwaliteitsborgers. U kiest een kwaliteitsborger vóór u aan de slag gaat.

Stap 4: Bouwmelding

Met de risicobeoordeling en het borgingsplan van de kwaliteitsborger doet u een bouwmelding bij de gemeente. Dit doet u via het Omgevingsloket. Bij de bouwmelding geeft u aan met welke kwaliteitsborger u samenwerkt. Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. De kwaliteitsborger kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt. Als de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem zien, kan de gemeente de bouw stilleggen.

Stap 5: Gereedmelding

Als het bouwproject klaar is en aan alle bouwtechnische regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring stuurt u samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente. Deze gereedmelding moet uiterlijk 2 weken voor u het gebouw wilt gebruiken helemaal in orde zijn. 

Stap 6: Gebruik

Twee weken na de gereedmelding mag u het nieuwe gebouw in gebruik nemen