logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

(Straat)venten en flyeren

Iedereen die bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven als ambulant handelaar en een geldig legitimatiebewijs heeft, mag venten in Tilburg zónder voorafgaande toestemming of vergunning. De ventvergunning bestaat niet meer. De openbare orde, veiligheid of volksgezondheid mag daarbij niet in gevaar worden gebracht. Na 18:00 uur geldt iedere dag een verbod op venten aan huis.

Verbodsgebieden

Venten is het te koop aanbieden of leveren van goederen huis-aan-huis, op of aan de weg of op een andere plaats voor het publiek toegankelijk en in de open lucht. Een venter is in beweging, en biedt zijn producten steeds aan vanaf een andere plaats. Staat een verkoper stil en wacht op klanten (meer dan 15 minuten), dan wordt gesproken van een staanplaats. Voor een staanplaats is een vergunning nodig.

  1. de Bredaseweg, gedeelte gelegen tussen de Baroniebaan en de gemeentegrens;
  2. de Bosscheweg, gedeelte gelegen tussen de Ringbaan Oost en de N65;
  3. de Ringbaan Oost, gedeelte gelegen tussen de Nieuwe Bosscheweg en het spoorwegviaduct;
  4. de Heuvel, Heuvelring, Heuvelstraat, Juliana van Stolbergstraat, Pieter Vreedeplein, Frederikstraat, Hendrikhof, Emmapassage, Stadhuisplein en het gedeelte van de openbare weg gelegen binnen een straal van 50 meter van deze wegen;
  5. met een voertuig of een verkoopwagen binnen de grenzen van wijk-, buurt- of stadsparken en het gedeelte binnen een straal van 50 meter van de in- en/of uitgangen van deze parken;
  6. op een marktterrein wanneer daar markt wordt gehouden;
  7. op een kermisterrein wanneer daar kermis wordt gehouden, en binnen een afstand van 100 meter van dat kermisterrein.
  8. de Hopliedenkade

Flyeren, proefverpakkingen en enquêtes

Op 14 januari 2020 heeft het college besloten om het verbod op flyeren uit te breiden. Op alle dagen van de week is het verboden reclamefolders, samples en proefverpakkingen uit te delen of enquêtes te houden in de binnenstad, de AaBee Fabriek, Koningsoord en de wijkwinkelcentra Heyhoef, Wagnerplein en Westermarkt.

Het is in deze gebieden verboden om reclamefolders uit te delen, enquêtes af te nemen, abonnementen aan te bieden, leden of donateurs te werven en proefverpakkingen (samples) aan te bieden.

Straatartiesten

Wilt u als artiest op straat optreden? U hoeft hiervoor geen vergunning aan te vragen. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden leest u in artikel 74 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Links