logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Leegstand

De leegstandverordening in de gemeente Tilburg is slapend gemaakt. Dit betekent dat er geen eisen worden gesteld aan het melden van leegstand.

Leegstand melden

Leegstand pand?

Melding maken

Leegstandsverordening

Als uw pand niet binnen de aangewezen gebieden valt of geen bedrijfspand is, dan kunt u dit vrijwillig melden. De leegstandsverordening is dan niet van toepassing.

Kraken bij leegstand

Wordt uw pand gekraakt en heeft u aangifte gedaan, dan adviseert de gemeente over de ontruiming van het pand. Als u uw pand heeft gemeld dan zal een advies tot ontruiming dringender zijn, omdat u kunt aantonen dat u stappen heeft gezet om leegstand tegen te gaan.

Vervolgtraject leegstand

Binnen 3 maanden overlegt de gemeente met de eigenaar van het pand en de betrokken partijen, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van het pand. De gemeente zal rekening houden met het publieke belang, maar ook met de eventuele lasten voor de eigenaar.

Subsidie leegstaande winkelpanden

Om leegstaande panden in winkelgebieden sneller in te vullen, verstrekt gemeente Tilburg subsidie. De belangrijkste punten uit de regeling zijn:

Meer over deze regeling vindt u bij de besluiten van het college.

De subsidie kunt u aanvragen door een e-mail te sturen naar subsidies@tilburg.nl.