Leegstand

Bent u eigenaar van een bedrijfspand in Tilburg en staat uw pand langer dan een half jaar leeg, dan moet u dit melden bij de gemeente (op grond van de leegstandsverordening). Dit geldt voor alle niet-woningen zoals winkelpanden, kantoren en bedrijfshallen.

Leegstaand pand?
Melding maken

Leegstandsverordening

De leegstandsverordening is van toepassing op de volgende gebieden:

  • de bedrijventerreinen Kraaiven, Loven en Kanaalzone
  • de linten Korvel en Besterd
  • een deel van de Binnenstad

Als uw pand niet binnen de aangewezen gebieden valt of geen bedrijfspand is, dan kunt u dit vrijwillig melden. De leegstandsverordening is dan niet van toepassing.

U moet uw leegstaand pand aanmelden. Doet u geen melding over de leegstand, dan kan de gemeente een boete opleggen.

Kraken bij leegstand

Wordt uw pand gekraakt en heeft u aangifte gedaan, dan adviseert de gemeente over de ontruiming van het pand. Als u uw pand heeft gemeld dan zal een advies tot ontruiming dringender zijn, omdat u kunt aantonen dat u stappen heeft gezet om leegstand tegen te gaan.

Vervolgtraject leegstand

Binnen 3 maanden overlegt de gemeente met de eigenaar van het pand en de betrokken partijen, welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik van het pand. De gemeente zal rekening houden met het publieke belang, maar ook met de eventuele lasten voor de eigenaar.