Gemeentelijk vastgoed

Bent u op zoek naar een bedrijfsruimte? De gemeente Tilburg heeft een divers aantal kavels te koop.

Huidige locaties

Een actueel overzicht van de beschikbare kavels in Tilburg hebben we in kaart gebracht.

Toekomstige locaties

Interesse in een bedrijfskavel?

Direct inschrijven

Bedrijfsruimte te huur via de gemeente

Tilburg verhuurt bedrijfsruimtes. Het aanbod vindt u hieronder. Bij elke naam staat een verwijzing naar een website voor meer informatie.

Op zoek naar een bouwlocatie of gemeentelijk vastgoed?

De gemeente Tilburg publiceert haar voornemens tot uitgifte van onroerend goed (gebouwd en ongebouwd) op deze website. Onder uitgifte van onroerend goed vallen verkopen, verhuringen en het vestigen van zakelijke rechten. De gemeente kan haar vastgoed onderhands uitgeven, maar kan het vastgoed ook aanbieden via een openbare inschrijving.

Bekendmaking onderhandse uitgifte van onroerend goed

Als de gemeente Tilburg voornemens is haar vastgoed onderhands uit te geven, zal ze daarvan een kennisgeving publiceren, onderbouwd met de motivatie van de gemeente om een overeenkomst met de betreffende marktpartij aan te gaan. 

Openbare inschrijving gemeentelijk vastgoed

De gemeente informeert de markt over aankomende openbare inschrijvingen voordat ze open staan voor inschrijving.

De gemeente Tilburg geeft hiermee uitvoering aan de uitspraak van de Hoge Raad in het 'Didam'-arrest van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778). Meer informatie of vragen? Stel ze per e-mail via vastgoed@tilburg.nl.

Overig

Voor het aanbod in de commerciële sector verwijzen wij u naar de Tilburgse makelaars en de bekende websites als:

•    Funda in Business
•    Bedrijfspand.com

Wilt u op de hoogte blijven van nieuw aanbod?
Aanmelden

Op de hoogte blijven van nieuw aanbod

Op de hoogte blijven van het aanbod van het vastgoedbedrijf van de gemeente Tilburg? Dan kan door aan te melden via de knop 'aanmelden'. U ontvangt dan een signalering bij nieuw aanbod.