logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Inkoop en Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente (volgens de regels) Europees aan. Voor opdrachten met een waarde onder de Europese drempels hanteert de gemeente eigen aanbestedingsregels.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Tilburg op TenderNed. In de bijlagen onderaan deze pagina vindt u de voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Drempelbedragen 2024-2025 behorende bij het beleidskader Inkoop & Aanbesteding 2017

Door de drempelwaarden wordt bepaald welke aanbestedingsvorm is voorgeschreven. De Europese drempelwaarden worden iedere twee jaar bij verordening vastgesteld door de Europese Commissie. Bij opdrachten lager dan de Europese drempelwaarden zijn aanbestedingsvormen van toepassing op basis van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Drempelbedrag, exclusief BTWTe hanteren aanbestedingsvorm
Tot € 70.000,-Enkelvoudig onderhands, indien groter dan € 30.000 met motivatie
Van € 70.000,- tot € 190.000,-Meervoudig onderhands, indien groter dan € 125.000,- met motivatie
Van € 190.000,- tot de Europese drempelNationaal openbaar
Vanaf € 221.000,-

Europees.

Het genoemde Europese drempelbedrag geldt van 1-1-2024 tot en met 31-12-2025.

Drempelbedragen levering en diensten
Drempelbedrag, exclusief BTWTe hanteren aanbestedingsvorm
Tot € 150.000,-Enkelvoudig onderhands, indien groter dan € 75.000,- met motivatie
Van € 150.000,- tot € 3.000.000,-Meervoudig onderhands, indien groter dan € 1.500.000,- met motivatie
Tussen € 3.000.000 tot de Europese drempelNationaal openbaar
Vanaf € 5.538.000,-

Europees.

Het genoemde Europese drempelbedrag geldt van 1-1-2024 tot en met 31-12-2025.

Drempelbedragen werken

Groslijstsystematiek

De gemeente Tilburg gaat met ingang van augustus 2022 werken met groslijsten voor de inkoop van werken en (ingenieurs-) diensten. Hier kunt u lezen wat dit inhoudt en hoe het werkt.

Groslijstsystematiek bij werken en diensten

Om enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen zo transparant en objectief mogelijk te laten verlopen, maakt de gemeente voortaan gebruik van groslijsten. Wij werken hierin samen met de ondersteunende organisatie Qfact. Een groslijst is een lijst met per werkveld geïnteresseerde en geschikte bedrijven die voldoen aan vooraf opgestelde geschiktheidseisen, waaruit de gemeente kan selecteren. De bedrijven op de groslijsten hebben niet de zekerheid dat ze bij elke aanbesteding uitgenodigd worden.

De systematiek groslijsten is vanaf augustus 2022 voorlopig alleen van toepassing op onze overheidsopdrachten zoals in onderstaand overzicht is aangegeven. Op dit moment kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden voor de volgende vakgebieden/lijsten.

Groslijsten uitvoeringsopdrachten

Groslijsten Onderzoeks-, advies–, en ingenieursdiensten

Aanmelden

Als u geïnteresseerd bent om mee te dingen in opdrachten die van toepassing zijn op bovenstaande vakgebieden, kunt u dit laten weten via groslijsten@tilburg.nl. U krijgt dan van ons een uitnodiging met daarin informatie over hoe u zich kunt aanmelden via de website van Qfact (voorheen EMVI-Prestatiemeting). Als u vragen heeft over het proces, aanmelden en registreren kunt u mailen naar helpdesk@qfact.nl

U kunt zich als ondernemer voor meerdere groslijsten aanmelden. Per groslijst moet u voldoen aan de gestelde eisen en de daarvoor benodigde bewijsstukken aanleveren, waaronder het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Dit document kunt u tijdens het aanmelden downloaden. Als u zich heeft aangemeld voor een groslijst, moet u zelf uw gegevens actueel houden.

Lees meer over de toegepaste systematiek en gestelde eisen in het document ‘Notitie selectiemethode voor onderhands aanbesteden van werken en ingenieursdiensten’. Dat is hieronder de bekijken of te downloaden.

Links en downloads