Koninklijke onderscheidingen

Inwoners die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een onderscheiding. Op deze pagina meer informatie over de koninklijke onderscheidingen.

Inwoners van Tilburg die bijzondere verdiensten of prestaties leveren voor de samenleving (bijvoorbeeld op maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of sportief terrein) kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Kandidaten moeten zich voor een lange periode belangeloos en intensief hebben ingezet voor de samenleving.

Lintjesregen

Koninklijke onderscheidingen worden jaarlijks in april uitgereikt tijdens de lintjesregen. Het kan ook bij een bijzondere gelegenheid in de loop van het jaar (bijvoorbeeld bij een jubileum).

Aanvragen

Aanvragen voor de lintjesregen moeten uiterlijk op 1 juli in het jaar voorafgaand aan de lintjesregen binnen zijn. Voor een bijzondere gelegenheid moeten aanvragen ten minste 6 maanden vóór de eventuele datum van uitreiking worden ingediend.

Wilt u iemand voordragen voor een lintje?

Op de lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen. Daar vult u een kort online verzoekformulier in. Dat formulier belandt bij de gemeente. De medewerker onderscheidingen van de gemeente bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Mogelijk neemt hij daarvoor eerst contact met u op. Daarna stuurt hij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier. 

Houd bij de aanvraag van een Koninklijke onderscheiding rekening met onderstaande zaken

  • een Koninklijke onderscheiding hoort een verrassing te zijn;
  • probeer wel te achterhalen of de persoon een Koninklijke onderscheiding op prijs stelt;
  • de toekenningsprocedure kan enkele maanden in beslag nemen;
  • ondersteun het voorstel met ondertekende brieven en – indien relevant – op origineel briefpapier van de organisatie; 
  • als de decorandus zeer ernstig ziek is, kunt u om een spoedprocedure vragen;
  • om de privacy van de kandidaat te waarborgen, wordt aan u geen informatie gegeven over de overwegingen bij het besluit om iemand wel of niet een Koninklijke onderscheiding te verlenen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over onderscheidingen? Neem dan contact op met een medewerker onderscheidingen via 013 - 542 92 98 of via onderscheidingen@tilburg.nl of kijk op de website lintjes.nl.