logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Adresonderzoek

Staat er iemand op uw adres ingeschreven die daar niet meer woont, of krijgt u post van oude bewoners? Heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te starten. Wij zoeken dan uit waar deze personen nu wonen.

Adresonderzoek

Vraag het onderzoek online aan

Adresonderzoek

Adresonderzoek aanvragen

U kunt het adresonderzoek online aanvragen. De gemeente gaat dan uitzoeken waar deze persoon is gebleven, en past de basisregistratie personen (BRP) aan. Het onderzoek kan ruim 6 maanden duren.

Procedure

  1. We controleren of de persoon nog steeds woont op het adres waar hij of zij ingeschreven staat. Per post, telefonisch, e-mail, social media en huisbezoek.
  2. Als we deze persoon hebben bereikt, vragen we om alsnog de verhuizing door te geven. Of om informatie op te sturen waaruit blijkt dat de inschrijving klopt. Wordt tijdens het onderzoek de juiste informatie doorgegeven, volgt er geen boete.
  3. Als er geen of onvoldoende informatie komt, wijzigt de gemeente de inschrijving in de BRP. De persoon kan worden ingeschreven op een vermoedelijk nieuw adres, maar ook worden geregistreerd als 'vertrokken onbekend waarheen' (VOW) in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Hij of zij kan een boete krijgen van maximaal € 325,-.

Heeft u een brief ontvangen over uw adresinschrijving? Ga dan eerst de volgende punten na:

•          Bent u verhuisd? Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u nu woont.
•          Bent u geëmigreerd? Geef uw emigratie dan door.
•          Hebt u toch nog vragen? Stuur deze naar adresonderzoek@tilburg.nl  

Informatie geven tijdens onderzoek

U bent verplicht om aan te geven op welk adres u woont. De gemeente kan om mondelinge of schriftelijke informatie vragen over uw (nieuwe) woonadres. De gemeente kan u ook vragen om naar de balie te komen. Als de informatie onvoldoende is, dan krijgt u de gelegenheid om het aan te vullen. De gemeente kan bewijsstukken vragen om vast te stellen op welk adres u écht woont.

Als u niet reageert, wijzigt de gemeente uw inschrijving

Als u geen of onvoldoende informatie aanlevert, wijzigt de gemeente uw inschrijving in de BRP. Het kan zijn dat u wordt ingeschreven op uw vermoedelijke nieuwe adres, maar het kan ook zijn dat u wordt geregistreerd als 'vertrokken'. Dit heeft veel gevolgen:

  • Geen huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderbijslag meer.
  • De ziektekostenverzekering wordt stop gezet.
  • Uw opbouw voor AOW/pensioen stopt.
  • Aanvragen van een rijbewijs of legitimatiebewijs is niet mogelijk. 
  • Geen recht meer op uitkering en andere overheidsvoorzieningen'.
  • De DigiD wordt geblokkeerd.