Verkiezingen 6 juni 2024 Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. U mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, 18 jaar of ouder bent en niet bent uitgesloten van het kiesrecht. Uiterlijk 14 dagen voor de stemming ontvangt u een stempas.

Niet-Nederlandse inwoners

EU-burgers die in Nederland wonen, kunnen er voor kiezen om in hun woonplaats te stemmen voor het Europees Parlement. Voor half maart ontvangen de EU-ers die in Tilburg wonen hierover een brief met een Y32-keuzeformulier (translation in EN/DU/FR/ES/IT/PL). Dit formulier moet uiterlijk 23 april 2024 bij de gemeente binnen zijn. Zij stemmen vervolgens op een Nederlandse kandidaat en er kan niet meer gestemd worden voor de eigen lidstaat.  

Is de keuze voor stemmen in Nederland al vastgelegd bij een eerdere verkiezing voor het Europees Parlement? Dan is dat nu nog steeds geldig. Om dit ongedaan te maken, stuurt u een e-mail met een kopie van uw legitimatiebewijs naar inwoners@tilburg.nl.

More information in English: www.government.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezingen of als u graag mee wilt helpen, e-mail dan naar verkiezingen@tilburg.nl.