logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Prikkelarm wonen

Er is een groep kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaart. De gemeente wil daarom samen met de corporaties een eerste project realiseren voor mensen die een prikkelarme woning en omgeving nodig hebben.

Op de Stokhasseltlaan 38 zijn er plannen voor de nieuwbouw van 30 zelfstandige prikkelarme woningen.

Wat is prikkelarm wonen?

Prikkels worden bijvoorbeeld veroorzaakt door geluiden van technische installaties in huis, drukke kleuren, inkijk, maar ook geluiden van buitenaf door verkeer en veel mensen in de omgeving. Een prikkelarme woning in een rustige omgeving is nodig voor mensen die snel overprikkeld raken. In een prikkelarme woning en omgeving ervaren zij veel minder stress en kunnen zij wonen zoals iedere andere Tilburger. Op dit moment is er nog geen passende woonvorm voor deze kwetsbare groep. Waardoor mensen onnodig lang wonen in zorginstellingen waar 24 uurs begeleiding aanwezig is. Terwijl deze groep mensen zelfstandig kan wonen en ook geen intensieve begeleiding nodig heeft. Vaak is begeleiding vanuit de zorg bij de mensen thuis voldoende.

Het project op de Stokhasseltlaan is niet gericht op mensen met een bepaalde aandoening of diagnose. De woningen liggen in een rustige omgeving waar bewoners zelfstandig wonen. Het zijn geen tijdelijke woningen en de bewoners kunnen er wonen zo lang ze willen. 

Voorlopig ontwerp

De gemeenteraad heeft ingestemd met de financiën die nodig zijn voor de realisatie van dit project. Daarna is het ontwerp en het beheerplan verder uitgewerkt. 
WonenBreburg en gemeente Tilburg organiseerden op 5 maart 2024 een informatiebijeenkomst over het plan. 
De presentatie, de panelen en de gestelde vragen van die avond zijn hieronder te bekijken of te downloaden.

Beeld van Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten

Vervolg

Het Voorlopig Ontwerp is gereed. Op basis van dit ontwerp wordt door WonenBreburg een verdere uitwerking gedaan voor een Definitief Ontwerp. Dan vraagt WonenBreburg een omgevingsvergunning aan. Er wordt gekozen voor de BOPA (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) waarbij middels een omgevingsvergunning wordt afgeweken van het omgevingsplan (voorheen heette dit bestemmingsplan). Deze aanvraag zal medio 2024 worden gedaan en zal door de gemeente worden getoetst. Deze wordt ook nog ter inzage gelegd. Als de vergunning onherroepelijk is start de bouw. De aanwezige gebouwen op het perceel zullen eerder worden gesloopt.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marleen Claassen van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via e-mail marleen.claassen@tilburg.nl. Ook kunt u via de link hieronder naar de pagina met veelgestelde vragen.