Prikkelarm wonen

Er is een groep kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaart. De gemeente wil daarom samen met de corporaties een eerste project realiseren voor mensen die een prikkelarme woning en omgeving nodig hebben.

Op de Stokhasseltlaan 38 zijn er plannen voor een nieuw gebouw met 30 zelfstandige (prikkelarme) woningen.

Wat is prikkelarm wonen?

Prikkels worden bijvoorbeeld veroorzaakt door geluiden van technische installaties in huis, drukke kleuren, inkijk, maar ook geluiden van buitenaf door verkeer en veel mensen in de omgeving. Een prikkelarme woning in een rustige omgeving is nodig voor mensen die snel overprikkeld raken. In een prikkelarme woning en omgeving ervaren zij veel minder stress en kunnen zij wonen zoals iedere andere Tilburger. Op dit moment is er nog geen passende woonvorm voor deze kwetsbare groep. Waardoor mensen onnodig lang wonen in zorginstellingen waar 24 uurs begeleiding aanwezig is. Terwijl deze groep mensen zelfstandig kan wonen en ook geen intensieve begeleiding nodig heeft. Vaak is begeleiding vanuit de zorg bij de mensen thuis voldoende.

Het project op de Stokhasseltlaan is niet gericht op mensen met een bepaalde aandoening of diagnose. De woningen liggen in een rustige omgeving waar bewoners zelfstandig wonen. Het zijn geen tijdelijke woningen en de bewoners kunnen er wonen zo lang ze willen. 

Schetsontwerp haalbaarheidsonderzoek

Beeld van Baudoin van Alphen Bergers Architecten Interieurarchitecten

Haalbaarheid

De gemeente, de Tilburgse woningcorporaties en zorgpartijen onderzoeken of er op de Stokhasseltlaan 38 een project kan komen voor prikkelarm wonen.

De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2023 ingestemd met de financiën die nodig zijn voor de realisatie van dit project. De gemeenteraad neemt in december 2023 nog een besluit over het openen van een grondexploitatie (een soort van financiële administratie). Op dit moment wordt het ontwerp en het beheerplan verder uitgewerkt. WonenBreburg en gemeente Tilburg organiseren begin 2024 een informatiebijeenkomst over het plan. Begin volgend jaar start ook de planologische procedure. Zodra deze is afgerond, kan gestart worden met de bouw. De woningen worden op zijn vroegst in 2026 gerealiseerd.

Voor het plan is ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Zodra alle procedures klaar zijn, kan de bouw starten. Dit is waarschijnlijk op zijn vroegst half 2025.

Op 17 mei 2022 was er een informatieavond over het plan. De presentatie is hieronder te bekijken of te downloaden.

Meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marleen Claassen van de gemeente Tilburg. Zij is bereikbaar via e-mail marleen.claassen@tilburg.nl. Ook kunt u via de link hieronder naar de pagina met veelgestelde vragen.