logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Asbest verwijderen

Asbest is vòòr 1994 veel in woningen gebruikt. Meestal mag u als particulier asbest niet zelf verwijderen. Controleer dus altijd eerst wat u moet doen.

Heeft u daarna nog vragen? Bel of app de Asbesttelefoon van de OMWB (Omgevingsdienst Midden en West Brabant) via 06-528 57 323.

Minder dan 35 m2 asbest voor particulieren

Een sloopmelding is alleen mogelijk voor particulieren. U kunt het voor de volgende producten melden

Hiervoor maakt u een sloopmelding in het Omgevingsloket. U stuurt met het meldingsformulier ook twee foto's mee van het asbestverdachte materiaal en de locatie waar het materiaal zit. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht of uw sloopmelding akkoord is. Nadat u dit bericht heeft ontvangen mag u zelf de asbest verwijderen en naar de milieustraat brengen. Alleen mét dit digitale document kunnen particulieren maximaal 35m2 asbest dat ingepakt is gratis bij de milieustraat afgeven. Maak vooraf eerst een afspraak en neem ook uw milieupas mee.

Meer dan 35 m2 asbest of losse buizen

Voor het verwijderen van meer dan 35m2 asbest of losse buizen moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket. U geeft aan om hoeveel asbest het gaat en hoe het is verwerkt of opgeslagen. U doet dit minimaal 4 weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden. In verband met uw gezondheid mag u het niet zelf slopen. Hiervoor huurt u een gecertificeerde asbestverwijderaar in. 

Mobiele puinbreker

Maakt u bij uw bouw-of sloopwerkzaamheden gebruik van een puinbreken, meld dit dan minimaal 15 werkdagen van tevoren per e-mail aan mobielbreken@omwb.nl. Geef het volgende aan in de e-mail:\