logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft heel wat te zeggen in Tilburg. Of het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. Bij heel veel beslissingen in en over de stad oefenen ze invloed uit. En u kunt invloed uitoefenen op de raad.

Bezoek de website van de gemeenteraad.  

Een week voor de vergaderingen van de raad kunt u de agenda en voorstellen inzien. Ga naar het overzicht.

Samenstelling Raad

Tilburg heeft 45 raadsleden, afkomstig van onderstaande politieke partijen. Zij zijn bij veel beslissingen in en over de stad betrokken. GroenLinks is momenteel de grootste partij in Tilburg, gevolgd door D66. In de tabel hieronder staat uit welke partijen de gemeenteraad bestaat.

PartijAantal zetels
GroenLinks10
D667
Lijst Smolders Tilburg (LST)6
VVD5
50Plus3
Partij van de Arbeid3
SP2
Partij voor de Dieren2
CDA2
Lokaal Tilburg2
ONS Tilburg1
Voor Tilburg1
Forum voor Democratie1
Overzicht zetelverdeling gemeenteraad per partij

Inkomen raadsleden

Het loon van raadsleden heet raadsvergoeding. Daarnaast hebben zij recht op onkostenvergoedingen (zie hieronder) en secundaire voorzieningen. Raadsleden hebben geen recht op een pensioen.
De hoogte van de raadsvergoeding hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. Gemeente Tilburg valt in inwonersklasse 8, die loopt van 150.000 - 375.0000 inwoners. De raadsvergoeding bedraagt € 1841,88 per maand. Lees meer over het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden. 

Onkostenvergoedingen
Een tegemoetkoming van € 324,73 per maand
Een tegemoetkoming in de ziektekosten van € 16,93 per maand

Toelage fractievoorzitter
De fractievoorzitter krijgt een toelage die afhankelijk is van de grootte van de fractie. De toelage bedraagt minimaal 1,2 procent en maximaal 6,4 procent van de raadsvergoeding op jaarbasis.

Links