Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor de riolering en het afvoeren van afvalwater en regenwater. Van de inkomsten vernieuwt en onderhoudt de gemeente de riolering.

Tarief rioolheffing

2024

De aanslag rioolheffing gebruiker wordt bij kamerverhuurpanden opgelegd aan de verhuurder. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

2024 - 2027

In Tilburg hebben we steeds vaker overlast en schade door hevige regenbuien en er zijn meer periodes van extreme droogte. We moeten de komende jaren extra maatregelen nemen om met deze gevolgen van klimaatverandering om te gaan. Om dit te betalen, heeft de gemeenteraad besloten om de rioolheffing de komende jaren (2024-2027) te verhogen. Een gemiddeld Tilburgs huishouden gaat dan 5-10 euro per jaar meer betalen. Zo houden we de stad en dorpen leefbaar voor de toekomst.

Vermindering rioolheffing

Het eigenarendeel van de rioolheffing betaalt u voor een heel jaar. Er geldt geen vermindering bij verkoop van het huis. Doorgaans wordt dit via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Het gebruikersdeel wordt wel verminderd als u uit Tilburg gaat verhuizen, of na een overlijden. U hoeft daarvoor niets te doen. Verhuist u binnen Tilburg naar een adres waar al belasting wordt betaald, vul dan alstublieft het bezwaarformulier in.

Betalen belasting

U kunt in maandelijkse termijnen met een automatische incasso de aanslag betalen of u maakt het bedrag in 2 keer over. De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u eind februari. Heeft u een account op MijnOverheid, dan krijgt u deze digitaal. U kunt de aanslag ook online inzien via Mijn gemeente.