Subsidies en regelingen

Overzicht

Economie & Arbeidsmarkt

Evenementen

Kunst en Cultuur

Klimaat & Milieu

Inclusie & Mondiale Bewustwording

Onderwijs en Jeugd

Sport en Vrije Tijd

Wonen en Wijken

Zorg, ondersteuning en sociale basis

Subsidies met impact

In het sociaal domein kiest de gemeente voor impactgericht subsidiëren

Subsidieverordening

In de subsidieverordening leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Voor verschillende subsidies gelden niet altijd dezelfde voorwaarden. In sommige gevallen kan een Bibob-toets aan de orde zijn. De aanvraag duurt dan langer.

Ontvangt u als instelling meer dan 125.000 euro subsidie per jaar, lees dan goed de Richtlijnen Algemene Subsidieverordening 2017 door.