Subsidies en regelingen

Subsidieverordening

In de subsidieverordening leest u de voorwaarden voor het aanvragen van gemeentelijke subsidie. Voor verschillende subsidies gelden niet altijd dezelfde voorwaarden. In sommige gevallen kan een Bibob-toets aan de orde zijn. De aanvraag duurt dan langer.

Ontvangt u als instelling meer dan 125.000 euro subsidie per jaar, lees dan goed de Richtlijnen Algemene Subsidieverordening 2017 door.

Verleende subsidies

Wilt u weten waaraan en hoeveel subsidie de gemeente heeft verleend in 2020, 2019 en 2018? Dit kunt u vinden in de: