logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

WOZ-waarde en taxatieverslag

De WOZ-waarde voor dit jaar is de ingeschatte verkoopwaarde van uw huis op 1 januari vorig jaar (=waardepeildatum).
Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Vraagt u zich af of deze wel goed is? Bel ons dan of stuur een e-mail. We nemen dan samen met u de aanslag en/of het taxatieverslag van uw woning door. Klopt de WOZ-waarde niet? Dan passen wij dit voor u aan.

Taxatieverslag inzien

Uw WOZ-waarde is gebaseerd op het taxatieverslag

TAXATIEVERSLAG BEKIJKEN

Taxatieverslag inzien

In het taxatieverslag ziet u waar wij de WOZ-waarde van uw huis op baseren. Het staat voor u klaar onder 'wonen' op MijnOverheid. Het zijn de bij ons bekende gegevens van uw woning en verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Staat uw huis er niet bij? Stuur ons dan een e-mail of bel 14 013. U ontvangt het taxatieverslag zo snel mogelijk.

Video: Uitleg WOZ-bezwaar

Bekijk de video over WOZ-bezwaar.

Bezwaar via een WOZ-bureau

Een WOZ-bureau kan u helpen bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Als het WOZ-bureau gelijk krijgt, hebben zij recht op een proceskostenvergoeding. Vanaf dit jaar moet de gemeente deze vergoeding verplicht aan u uitbetalen. Dat ging eerst direct naar het bedrijf. U zult van het WOZ-bureau dus een rekening krijgen. U kunt ook eenvoudig en in enkele minuten zélf bezwaar maken, met het invulformulier.

Uw bezwaar wordt dan op dezelfde manier behandeld als een bezwaar van een WOZ-bureau. Dit kost u niets en u krijgt ook niet te maken met het doorbetalen van een proceskostenvergoeding. Deze vergoedingen hebben de Nederlandse gemeenten afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost. Dit geld ging niet naar belangrijke dingen voor de stad en voor u. Zoals een goed wegdek en mooie parken.

Ook is afgelopen jaren gebleken, dat de bezwaren van deze bedrijven minder succesvol zijn dan wanneer u het zelf invult. U weet natuurlijk ook zelf het meeste van uw eigen huis. Maak dus gewoon zelf bezwaar! Vul ons eenvoudige bezwaarformulier in, stuur ons een e-mail of bel ons. De gemeente wil, net als u, graag dat de WOZ-waarde klopt!

WOZ-waarde

WOZ-waardes van woningen staan op het WOZ-waardeloket én op mijn.overheid.nl. En natuurlijk eind februari op uw aanslag gemeentebelastingen.
Van ongeveer 3% van de panden is de WOZ-waarde en het taxatieverslag nog niet vastgesteld. Dit volgt 2 of 3 maanden later.

Let op: Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023 voor de Belastingdienst gebruikt u de WOZ-waarde van 2023, met waardepeildatum 1 januari 2022.

De Waarderingskamer

De Waarderingskamer is een onafhankelijk toezichthouder die elk jaar controleert of gemeenten de regels van de Wet WOZ goed uitvoeren. Zodat u op de WOZ-waarde kunt vertrouwen. Zij controleren of de kwaliteit van de taxaties zorgvuldig nagekeken is, voordat de WOZ-waarden bekend worden gemaakt. De gemeente moet eerst akkoord krijgen van de Waarderingskamer. Wilt u meer details over hoe gemeente Tilburg te werk gaat bij het bepalen van de WOZ-waarde, bekijk dan ons verantwoordingsdocument.