U bevindt zich op:Inwoners /Belastingen / WOZ-waarde en taxatieverslag

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de waarde van een pand of stuk grond. Dit wordt de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) genoemd. De gemeente stelt die waarde jaarlijks vast, door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarden van woningen kunt u opzoeken op het openbare WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van uw eigen pand staat ook op uw aanslag gemeentebelastingen. 

Uw WOZ-waarde is gebaseerd op het taxatieverslag van uw woning.
Taxatieverslag bekijken

Taxatieverslag inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw eigen huis? Log in met DigiD en bekijk uw taxatieverslag. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. U kunt ook uw WOZ-waarde per post opvragen of bellen naar 14 013.

'Mijn WOZ': gegevens aanpassen

U kunt tot 15 januari 2018 zelf de WOZ-waarde van uw huis voor 2018 bekijken, wijzigen en aanvullen. Zo hebben we de meest actuele gegevens om de waarde te bepalen. Eind februari ontvangt u dan de aanslag gemeentebelastingen met daarop de definitieve WOZ-waarde.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.