U bevindt zich op:Inwoners /Belastingen / WOZ-waarde en taxatieverslag

WOZ-waarde en taxatieverslag inzien

De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen, afwerking, enzovoort.

De WOZ-waarde voor het lopende jaar is de geschatte verkoopwaarde van uw huis op 1 januari vorig jaar. Dit is de waardepeildatum. Is er in de loop van vorig jaar een verbouwing of andere ingrijpende wijziging aan uw huis geweest, dan is dit al wel in de huidige WOZ-waarde meegenomen. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door de Belastingdienst en het waterschap. De WOZ-waarden van woningen kunt u opzoeken op het landelijke WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van uw eigen pand vindt u ook op uw aanslag gemeentebelastingen en op het taxatieverslag.

Let op: Voor uw aangifte inkomstenbelasting 2017 voor de Belastingdienst gebruikt u de WOZ-waarde van 2017, met waardepeildatum 1 januari 2016.

Uw WOZ-waarde is gebaseerd op het taxatieverslag van uw woning.
Taxatieverslag bekijken

Taxatieverslag inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw eigen huis? Log in met DigiD en bekijk uw taxatieverslag. In het verslag staan de gegevens van uw woning en de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. U kunt ook uw WOZ-waarde per post opvragen of bellen naar 14 013.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar indienen.