Evenement melden

Voor de meeste evenementen is een evenementenvergunning nodig. Soms is het melden van een evenement voldoende. Dat noemen we kennisgevingsevenementen.

U heeft een evenementenvergunning nodig zodra u nevenactiviteiten organiseert zoals dans- of muziekoptredens, een modeshow, braderie, rommelmarkt met meer dan 10 kramen, als u kermisattracties plaatst of een weg afgesloten moet worden. Meer over meldings- of vergunningsplicht.

Evenement melden.
Inwoners

Evenement melden.
Ondernemers

Evenement melden

Als u een bedrijfsfeest op eigen locatie organiseert of een kleine activiteit in de openbare ruimte, moet u dit minimaal 1 week van tevoren melden (vanaf 1 oktober 6 weken van te voren). Voorbeelden zijn: een garagesale, een buurtfeest, een straatspeeldag zonder afsluiting doorgaande wegen of een rommelmarkt met maximaal 10 kramen (zonder aanbod van eet- en drinkwaren).

Voorwaarden

  • locatie in de open lucht of op eigen locatie
  • maximaal 300 bezoekers
  • geen alcohol geschonken bedrijfsmatig
  • geen tijdelijke ruimte waar 150 personen (of meer) tegelijk aanwezig zijn
  • geen doorgaande wegen afgesloten
  • vindt plaats tussen 8 uur en 24 uur (of tussen 13 uur en 24 uur op zon- en feestdagen)
  • geluidsniveau op de gevels van omringende woningen is niet hoger dan 70dB(A) tot 22 uur, van 22 uur tot 24 uur geldt een norm van 50dB(A)
  • geen politiecapaciteit nodig

Gaat u een evenement melden, dan voegt u ook een COVID-19 plan en plattegrond of situatieschets toe. Zorg dus dat u deze digitaal bij de hand heeft. Geef ook uw mobiele telefoonnummer door, zodat de gemeente u kan bereiken op de dag zelf. 

Vanaf 1 augustus eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft daarom vanaf 1 augustus eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Verkeersontheffing

Moet u voor de activiteit in het voetgangersgebied zijn buiten de normale laad- en lostijden van 06:00 uur tot 11:00 uur? Dan heeft u ook een verkeersontheffing nodig. Meer over een verkeersontheffing.

Gebruiksmelding brandveiligheid

Organiseert u een activiteit op een plaats waar geen brandveiligheidseisen gelden, dan moet u altijd voldoen aan de regels van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen. Soms is het nodig om de gebruiksmelding brandveiligheid vooraf te melden, dat noemen we de gebruiksmelding brandveiligheid. Meer over de gebruiksmelding

Afhandeling

Uiterlijk 1 werkweek voor de activiteit stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Daarmee kan de activiteit doorgaan. Als er redenen zijn waarom de activiteit niet kan doorgaan, dan ontvangt u op tijd bericht.

Meer informatie

Vragen over het wel of niet melden van een activiteit kunt u mailen naar de afdeling vergunningen.