logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Talentontwikkeling in de sport

Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van talentontwikkeling in de sport met behulp van talentcentra. Het doel van de deze talentcentra is om groepen talenten samen te laten trainen in Tilburg. Dit gebeurt áltijd onder begeleiding van de desbetreffende sportbond. Ook talentcentra in oprichting kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Met de subsidie kunnen erkende talentcentra (een deel van hun) accommodatiekosten financieren. Per talentcentrum kan er maximaal €25.000 worden aangevraagd. U kunt de subsidie momenteel niet meer aanvragen. Dit kan weer vanaf 1 november 2024.

Criteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet u aan onderstaande criteria voldoen:

Procedure en voorwaarden

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Sociaal door een e-mail te sturen naar subsidies@tilburg.nl met vermelding van 'Talentontwikkeling in de sport' in het onderwerp.