Peuteropvang

In Tilburg kunnen alle peuters van 2 tot 4 jaar naar de peuteropvang. Dit is dé plek voor peuters om op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te spelen en te leren.

De peuteropvang, ook wel peutervoorziening genoemd, is goed voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor een betere start op de basisschool. Uw kind kan zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Goed opgeleide medewerkers kijken hoe de peuters zich ontwikkelen en waar ze de peuters het beste bij kunnen begeleiden. 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Sommige peuters hebben extra aandacht of hulp nodig bij hun (taal)ontwikkeling. Zij krijgen van het consultatiebureau een zogenoemde VVE-indicatie. Hiermee mogen zij een extra dagdeel naar de peuteropvang. De gemeente betaalt het extra dagdeel. Het kost u dus niets.  Met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) worden eventuele taal- of ontwikkelingsproblemen aangepakt. Met het erkende VVE-programma leert uw peuter spelenderwijs veel. Zo heeft uw kind straks een goede start op de basisschool.

Hoeveel uur kan mijn kind naar de peuteropvang?

Peuters met een VVE-indicatie gaan minimaal vier dagdelen van 4 uur naar de peuteropvang (16 uur per week). Peuters zonder VVE-indicatie gaan minimaal twee dagdelen van 4 uur naar de peuteropvang (8 uur per week). Er zijn opvanglocaties die dagdelen hebben van 5,5 uur. Uw peuter met VVE-indicatie is dan voor minstens drie dagdelen van 5,5 uur welkom (16,5 uur per week). Heeft uw peuter geen VVE-indicatie dan mag uw kind voor minstens 2 dagdelen van 5,5 uur komen spelen (11 uur). De gemeente betaalt een deel van de kosten als uw peuter een indicatie heeft. In overleg met de peuteropvang bepaalt u hoe u de dagdelen verdeelt over de week. Hebt u meerdere uren opvang nodig, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Ga voor meer informatie naar de peuteropvang.

Wat ga ik betalen?

Alle ouders betalen een eigen bijdrage. Hoeveel u zelf betaalt is afhankelijk van uw inkomen, of u werkt en of u voor uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft. Ook kunnen de tarieven per peuteropvang verschillen. Ga voor meer informatie over de kosten naar de peuteropvang. Zij kunnen voor u berekenen wat u zelf moet betalen.

Vergoeding kosten peuteropvang

Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als de peuteropvang staat ingeschreven in het Landelijk register (selecteer bij kenmerken ‘kinderdagverblijf’ en ‘Tilburg’). Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang. Meer over het aanvragen van de gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang