logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Peuteropvang

In Tilburg kunnen alle peuters van 2 tot 4 jaar naar de peuteropvang. Dit is dé plek voor peuters om op de juiste manier te worden uitgedaagd en samen te spelen en te leren.

De peuteropvang, ook wel peutervoorziening genoemd, is goed voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor een betere start op de basisschool. Uw kind kan zich in zijn of haar eigen tempo ontwikkelen. Goed opgeleide medewerkers kijken hoe de peuters zich ontwikkelen en waar ze de peuters het beste bij kunnen begeleiden. 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Op de peuteropvang is aandacht voor spelend leren met een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma. Met dit erkende VVE-programma worden eventuele taal- of ontwikkelingsproblemen aangepakt. Zo heeft uw kind straks een goede start op de basisschool. Alle Tilburgse peuters hebben recht op minimaal 2 dagdelen peuteropvang per week. Sommige peuters hebben extra aandacht of hulp nodig bij hun (taal)ontwikkeling. Zij krijgen van het consultatiebureau een zogenoemde VVE-indicatie. Hiermee mogen zij een extra dagdeel naar de peuteropvang. De gemeente betaalt dit extra dagdeel. Het kost u dus niets.

Hoeveel uur kan mijn kind naar de peuteropvang?

Alle peuters hebben recht op minstens 2 dagdelen van 4 of 5,5 uur peuteropvang per week. Het aantal uur per dagdeel is afhankelijk van de locatie. Peuters met een VVE-indicatie hebben recht op minstens 16 uur peuteropvang per week. In overleg met de peuteropvang bepaalt u hoe u de dagdelen verdeelt over de week. Heeft u meerdere uren opvang nodig, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Ga voor meer informatie naar de peuteropvang.

Wat ga ik betalen?

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang. Hoeveel u zelf betaalt is afhankelijk van uw inkomen, of u werkt en of u voor uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft. Ook kunnen de tarieven per peuteropvang verschillen. Ga voor meer informatie over de kosten naar de peuteropvang. Zij kunnen voor u berekenen wat u zelf moet betalen.

Waar zit de peuteropvang?

De peuteropvang zit op veel plaatsen in Tilburg. Ook bij u in de buurt. Op de wijkkaart peuteropvang Tilburg staan alle peuteropvanglocaties in Tilburg

Vergoeding kosten peuteropvang

Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Dit kan alleen als de peuteropvang staat ingeschreven in het Landelijk register (selecteer bij kenmerken ‘kinderdagverblijf’ en ‘Tilburg’). Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente een deel van de kosten voor de peuteropvang. . Let op: vanaf 1 april is de peuteropvang gratis voor deze ouders, als het inkomen niet hoger is dan 25.090 euro. Meer over het aanvragen van de gemeentelijke bijdrage kosten kinderopvang