Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet of niet op tijd kunt betalen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen of een betalingsregeling te treffen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting en soms ook hondenbelasting.

Betalingsregeling

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Aan de balie van de stadswinkel kunt u op afspraak een betalingsregeling treffen. 

Kwijtschelding aanvragen.
Direct regelen

Kwijtschelding aanvragen

Of u in aanmerking komt is afhankelijk van uw vermogen, inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden. U moet in ieder geval aan deze voorwaarden voldoen:

  • u bent inwoner van de gemeente Tilburg
  • de belastingaanslag staat op uw naam
  • u heeft geen overwaarde op een eigen woning
  • u bezit geen motorvoertuig(en) die meer waard is (zijn) dan € 2.269. Tenzij u kunt aantonen dat uw motorvoertuig onmisbaar is vanwege ziekte/invaliditeit/werk.

Vanaf 1 januari 2018 wordt ook bij de kwijtschelding rekening gehouden met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw toetsingsnorm daarop mogelijk wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager de toetsingsnorm. Hierdoor kan het zijn dat u vanaf 2018 niet meer in aanmerking komt voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding, terwijl u andere jaren wel in aanmerking kwam.

Benieuwd of u in aanmerking komt? Maak dan een proefberekening via 'Bereken uw recht' en vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan. Als u hulp nodig heeft kan de 'Formulierenhulp dichtbij' u helpen met het aanvragen van uw kwijtschelding.

Heeft u geen aanslag ontvangen?

Dan hoeft u niets te doen. U heeft automatisch kwijtschelding gekregen en daarover een brief ontvangen.

Heeft u wel een aanslag ontvangen?

Dan kunt u online uw kwijtschelding aanvragen. Ook als u in het verleden al eens kwijtschelding heeft gekregen.

Heeft u de belastingaanslag al betaald?

Dan moet u binnen drie maanden na betaling kwijtschelding aanvragen. Daarna is kwijtschelding niet meer mogelijk.

Afhandeling aanvraag kwijtschelding

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging van de gemeente Tilburg. Vanaf dat moment hoeft u de aanslag niet te betalen tot er een besluit is genomen. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Cannock Chase. Zij nemen uw aanvraag in behandeling en sturen u binnen 5 maanden een brief met het besluit en de gevolgen voor eventuele (terug)betalingen of bestaande betalingsafspraken. Met vragen over uw ingediende aanvraag kunt u contact opnemen met Cannock Chase. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 088 116 83 47.

Bezwaar maken afwijzing kwijtschelding

Heeft u een afwijzing ontvangen en bent u het daar niet mee eens, dan kunt u administratief beroep aantekenen. U gebruikt hiervoor het formulier bezwaar maken.

Beroep aantekenen moet binnen 10 dagen na dagtekening van de beschikking (uitspraak). Wordt uw beroep afgewezen dan kunt u verder niets meer doen.

Studenten

Als de verhuurder de gemeentelijke belastingen op een andere manier in rekening brengt, bijvoorbeeld via de huur, kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Heeft u de aanslag op eigen naam gekregen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Studiefinanciering telt mee als inkomen. Dus de basisbeurs, aanvullende beurs en eventueel extra geleend geld bij DUO. Ook inkomsten uit een bijbaan worden meegerekend.

Kwijtschelding waterschapsheffing

Kwijtschelding voor de waterschapsheffing werkt per waterschap verschillend:

  • Waterschap De Dommel
    U moet altijd zelf kwijtschelding aanvragen bij De Dommel
  • Waterschap Brabantse Delta
    Heeft u kwijtschelding gekregen van de gemeente, dan krijgt u automatisch kwijtschelding van Brabantse Delta. Is uw aanvraag afgewezen door de gemeente Tilburg? Dan moet u kwijtschelding van waterschapsheffing zelf aanvragen bij Brabantse Delta.

Informeer bij uw waterschap naar de voorwaarden.