logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bezwaar tegen gemeentebelastingen

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde of tegen de aanslag is heel eenvoudig.

Bezwaar maken WOZ

Niet eens met de WOZ-waarde?

BEZWAAR WOZ

Bezwaar maken gemeentebelastingen

Niet eens met de aanslag?

BEZWAAR AANSLAG

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Niet eens met uw WOZ-waarde? Zelf bezwaar maken is eenvoudig en binnen 5 minuten gedaan. En u heeft meer kans van slagen dan via een tussenpersoon.

Bezwaar maken is makkelijk

U kunt met de roze knoppen eenvoudig online bezwaar maken. U heeft tot 6 weken na de datum van de aanslag de tijd. Ondernemers gebruiken het bezwaarformulier met eHerkenning.

Bezwaar via een WOZ-bureau

Een WOZ-bureau kan u helpen bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Maar beter doet u dit niet. Want als het WOZ-bureau gelijk krijgt, hebben zij recht op een proceskostenvergoeding. Deze vergoedingen hebben de Nederlandse gemeenten afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost. Dit geld ging niet naar belangrijke dingen voor de stad en voor u.  Nieuwe fietspaden bijvoorbeeld, of meer groen in de gemeente.

Sinds 2024 moet de gemeente deze vergoeding verplicht rechtstreeks aan u uitbetalen en niet meer aan het bedrijf. Daardoor zult u van het WOZ-bureau een rekening krijgen. U kunt ook eenvoudig en in enkele minuten zélf bezwaar maken, met het invulformulier. Afgelopen jaren is namelijk gebleken dat bezwaren van bedrijven minder succesvol zijn dan wanneer u het zelf doet. U weet natuurlijk ook het meeste van uw eigen huis. Uw bezwaar wordt precies zo behandeld als een bezwaar van een WOZ-bureau. Dit kost niets en u krijgt ook niet te maken met het doorbetalen van een proceskostenvergoeding.

U ontvangt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging. De uitspraak op uw bezwaar krijgt u binnen het jaar waarin u bezwaar maakt. Bij een ingediend bezwaar nà 20 november, geldt een termijn van 6 weken. Deze behandeltijd kan verlengd worden als er nader onderzoek nodig is. 

In sommige situaties betaalt u minder belasting. 

  • Verhuist u Tilburg uit of naar een verpleeghuis? Dan worden rioolheffing (gebruikersdeel), afvalstoffenheffing en hondenbelasting automatisch verrekend. 
  • Vermindering is ook mogelijk als u binnen Tilburg verhuist naar een adres waar al belasting voor wordt betaald. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen. U vraagt dan vermindering aan via het bezwaarformulier of per e-mail.