Bezwaar gemeentelijke belastingen

Niet eens met de aanslag?
Bezwaar maken

Bezwaar indienen heel eenvoudig

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken met DigiD. Ondernemers gebruiken het bezwaarformulier met eHerkenning.

Zonder DigiD kunt u per post of e-mail bezwaar maken. Vermeld in uw bezwaar uw naam en adres, de datum, het vorderingsnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. 

Voor uitstel van betaling berekent u in uw bezwaar tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt, en zet er bij dat u hier uitstel van betaling voor aanvraagt.

Kunt u niet betalen? Maak dan geen bezwaar maar vraag kwijtschelding aan. Of maak een afspraak voor een betalingsregeling.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde? Online bezwaar maken is eenvoudig en binnen 5 minuten gedaan. 

  • Eerst meer weten? Bekijk dan het taxatieverslag van uw huis.
  • Of e-mail een taxateur van de gemeente. Zij kunnen u vaak helder uitleggen waar het verschil in zit. En of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zin heeft.

Gratis bezwaar

Maak bezwaar rechtstreeks bij de gemeente. Dit is kosteloos voor u. En heel gemakkelijk.

"WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" Diverse bureaus verlenen onder deze slogan 'gratis' rechtsbijstand. Het klinkt mooi, maar gratis is dit niet!

Het bureau dient namens u bij ons een standaard bezwaar in. Als vervolgens uw WOZ-waarde met €20.000,- wordt verlaagd, wordt uw maandbedrag ongeveer €1,70 lager. De gemeente moet het bedrijf vervolgens een flinke vergoeding betalen voor geleverde diensten, variërend van €250,- tot ruim €700,-. Dit heeft in 2019 de Nederlandse gemeenten ruim 12 miljoen euro gekost. Kosten die gemeenten moeten betalen van uw belastinggeld. Dat bedoeld is voor belangrijke dingen voor u en voor de stad. Bijvoorbeeld lantaarnpalen in uw straat en verbetering van het wegdek.

Ook is afgelopen jaren gebleken, dat bezwaren van deze bedrijven minder succesvol zijn dan wanneer u het zelf invult. U weet natuurlijk zelf ook het meeste van uw eigen huis.

Maak dus gewoon zelf bezwaar! Vul ons eenvoudige bezwaarformulier in, stuur ons een e-mail of bel ons. De gemeente wil, net als u, graag dat de WOZ-waarde klopt!

Reactie op uw bezwaar belastingen

Van een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Bij een bezwaar per post sturen we u binnen 2 weken een papieren bevestiging.

De gemeente moet uitspraak doen binnen het jaar waarin u bezwaar maakt. Behalve als u bezwaar maakt nà 20 november, dan geldt er een termijn van 6 weken. De behandeltijd is langer wanneer er nader onderzoek nodig is.

Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen deze wijzigingen door.