Bezwaar gemeentelijke belastingen

Niet eens met uw aanslag of uw WOZ waarde? Bel ons dan eerst even. Onze medewerkers kunnen uw vragen beantwoorden. Misschien is het dan niet meer nodig om bezwaar te maken. Online bezwaar maken is gemakkelijk en zo gedaan. En u heeft meer kans van slagen dan via een tussenpersoon.

Niet eens met de aanslag?

Bezwaar maken

Bezwaar indienen heel makkelijk

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet online bezwaar maken met DigiD. Ondernemers gebruiken het bezwaarformulier met eHerkenning.

Zonder DigiD kunt u per post of e-mail bezwaar maken. Vermeld in uw bezwaar uw naam en adres, de datum, het vorderingsnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening. 

Voor uitstel van betaling rekent u uit tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt. Vermeld in uw bezwaar dat u hier uitstel van betaling voor aanvraagt.

Kunt u niet betalen? Maak dan geen bezwaar, maar vraag kwijtschelding aan. Of maak een afspraak voor een betalingsregeling.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde? Zelf bezwaar maken is eenvoudig en binnen 5 minuten gedaan. En u heeft meer kans van slagen dan via een tussenpersoon.

  • Wilt u eerst meer weten? Bekijk dan het taxatieverslag van uw huis.
  • Of e-mail een taxateur van de gemeente. Zij kunnen u uitleggen waar het verschil in zit. En of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde zin heeft.

Gratis bezwaar

Maak bezwaar rechtstreeks bij de gemeente. Dit is kosteloos voor u. En heel gemakkelijk.

"WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" Diverse bureaus verlenen onder deze slogan 'gratis' rechtsbijstand. Het klinkt mooi, maar gratis is dit niet!

Het bureau dient namens u bij ons een standaard bezwaar in. Als vervolgens uw WOZ-waarde met €20.000,- wordt verlaagd, wordt uw maandbedrag ongeveer €1,70 lager. De gemeente moet het bedrijf vervolgens een flinke vergoeding betalen voor geleverde diensten, variërend van €295,- tot ruim €700,-. Dit heeft in 2022 de Nederlandse gemeenten ruim 17 miljoen euro gekost. Kosten die gemeenten moeten betalen van uw belastinggeld. Dat bedoeld is voor belangrijke dingen voor u en voor de stad. Bijvoorbeeld lantaarnpalen in uw straat en verbetering van het wegdek.

Ook is afgelopen jaren gebleken, dat bezwaren van deze bedrijven minder succesvol zijn dan wanneer u het zelf invult. U weet natuurlijk zelf ook het meeste van uw eigen huis.

Maak dus gewoon zelf bezwaar! Vul ons eenvoudige bezwaarformulier in, stuur ons een e-mail of bel ons. De gemeente wil, net als u, graag dat de WOZ-waarde klopt!

Reactie op uw bezwaar belastingen

Van een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging. Bij een bezwaar per post sturen we u binnen 2 weken een papieren bevestiging.

De gemeente moet uitspraak doen binnen het jaar waarin u bezwaar maakt. Behalve als u bezwaar maakt nà 20 november, dan geldt er een termijn van 6 weken. De behandeltijd is langer wanneer er nader onderzoek nodig is.

Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen deze wijzigingen door.