U bevindt zich op:Inwoners /Belastingen / Bezwaar gemeentelijke belastingen

Bezwaar gemeentelijke belastingen

Niet eens met de ontvangen belastingaanslag?
Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag of de hoogte van uw WOZ-waarde? U kunt 3 dingen doen:

  1. Raadpleeg uw taxatieverslag
  2. Laat u terugbellen door de taxateur van de gemeente. Dit regelt u online of via 14 013. 
  3. Dien een bezwaar in.

Bezwaar indienen

U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet schriftelijk*) of online bezwaar maken met DigiD. Ondernemers gebruiken het online bezwaarformulier met eHerkenning.

Kunt u de aanslag niet betalen? Maak dan geen bezwaar maar vraag kwijtschelding aan. Om een hond af te melden, gebruikt u het formulier afmelden hondenbelasting.

Een bezwaarschrift kan worden ingediend door de belastingplichtige of medebelastingplichtige (bv. een echtgenoot of mede-eigenaar), erfgenamen of een gemachtigde. Als u langer dan 6 weken nodig heeft om uw bezwaarschrift te motiveren, dien dan alvast per e-mail of post een 'pro forma' bezwaarschrift in.

Voor uitstel van betaling berekent u in uw bezwaar tegen welk gedeelte van het aanslagbedrag u bezwaar maakt, en vermeld dat u hier uitstel van betaling voor aanvraagt.

*) Een bezwaarschrift bevat uw naam en adres, datum van het bezwaarschrift, het vorderingsnummer, de reden waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Reactie op uw bezwaar belastingen

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst. Stuurt u het bezwaar per post, dan verstuurt de gemeente binnen 2 weken een papieren ontvangstbevestiging.

De gemeente moet een uitspraak doen in hetzelfde jaar als waarin u bezwaar heeft gemaakt. Na 20 november geldt een reactietermijn van 6 weken.

De behandeltijd is afhankelijk van uw motivatie en of er een hertaxatie of nader onderzoek nodig is. Als uw bezwaar gegrond blijkt, dan wordt uw aanslag aangepast. Ook de Belastingdienst en het waterschap krijgen de wijzigingen door.

Beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank. In het antwoord op uw bezwaarschrift leest u hoe u dit kunt doen.