logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Controle afvalscheiding

De gemeente controleert of uw afval goed gesorteerd is. Juiste afvalsortering draagt bij aan een schoner milieu. Als we afval allemaal goed scheiden, kan ook de gemeentelijke belasting (afvalstoffenheffing) omlaag.

Wat houdt de controle in?

Speciale controleurs kijken in de duocontainers of afval op de juiste manier gesorteerd is. U krijgt een gele, oranje of rode kaart als uw afval niet goed gescheiden is.

Via speciale apparatuur geven de controleurs aan wat er fout is met de afvalscheiding. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen via de chip in uw container en kunnen geraadpleegd worden door de controleurs de volgende keer dat u uw container wilt laten leegmaken.

Gele, oranje en rode kaarten

Gele kaart

Is het afval in uw duocontainer voor een deel niet goed gesorteerd dan krijgt u via een gele kaart een waarschuwing. Op de kaart staat uitleg.

Oranje kaart

Is het afval in uw duocontainer voor de 2e keer niet goed gesorteerd, dan krijgt u een oranje kaart aan uw duocontainer. Het is een tweede waarschuwing. Op de kaart staat uitleg. 

Rode kaart

Is het afval in uw duocontainer voor de 3e keer niet goed gesorteerd, dan krijgt u een rode kaart aan uw duocontainer. Op de kaart staat uitleg.

Bij een rode kaart geven de controleurs uw adres meteen door aan de gemeentelijk opsporingsambtenaar die u een boete kan opleggen vanwege overtreding van de Afvalstoffenverordening. Deze boete is 100 euro per overtreding plus administratiekosten.

Informatie afvalscheiding

Informatie over afvalscheiding vindt u op de website Mijn Afvalwijzer

Tips controle afvalscheiding

Het komt wel eens voor dat een buurtbewoner iets ongevraagd bij iemand anders in de container stopt. Probeer de kans hierop te verkleinen door:

Links