logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ila

Ila staat voor Intensieve Leefbaarheidsaanpak. Met deze aanpak willen we ervoor zorgen dat iedere inwoner of ondernemer zich prettig en veilig voelt in een bepaald gebied. De aanpak is begonnen in Groenewoud, maar loopt nu ook in Tilburg-Noord.

In de Ila werken alle wijkprofessionals samen. Professionals die inzetten om het gebied leefbaar, fijn en veilig te houden. Er is veel aandacht voor situaties waar sprake is van overlast en criminaliteit. Om deze situaties aan te pakken is er vooral heel veel samenwerking en overleg tussen de gemeente, politie en woningcorporaties. We zijn aanwezig in de wijken, pakken meldingen en signalen snel op en komen in actie. 

Hoe werken we?

Als wij signalen van overlast krijgen, dan kan dit worden besproken in het Ila-kernoverleg. Als bewoners besproken worden, dan ontvangen zij hierover een brief. Vaak is er dan al contact geweest met de gemeente, politie of de woningcorporatie. In ernstige situaties trekken we gezamenlijk op en delen we informatie met elkaar. Met deze drie partijen weten we namelijk meer dan alleen en komen we tot betere en snellere oplossingen. Het kan zijn dat na het bespreken van een eerste signaal een huisbezoek volgt. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de situatie verbetert. 

Oog voor kwetsbaarheid & positiviteit

Met de Ila treden we niet alleen handhavend op. We hebben juist ook aandacht voor kwetsbaarheid. Met sommige inwoners gaat het niet goed, waardoor ze extra zorg nodig hebben. We zoeken ook in deze situaties een oplossing. Dit is niet altijd makkelijk en snel geregeld, maar we kijken niet weg en blijven ons best doen.

Vanuit onze aanpak proberen we bewoners ook positief te ondersteunen. Als zij bijvoorbeeld ideeën hebben voor het gebied, activiteiten willen organiseren of in verbinding willen staan met elkaar. Wij willen zorgen voor een fijne buurt, maar daar hebben we bewoners uiteraard hard bij nodig. 

Heeft u nog vragen?

Met vragen kunt u altijd terecht bij de wijkpartners van de politie, gemeente of woningcorporatie. 
Ook horen we graag uw ideeën voor de wijk.

Maakt u zich zorgen over criminele activiteiten bij u in de buurt, dan kunt u dit ook altijd melden via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of bezoek de website www.meldmisdaadanoniem.nl.