logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Makersfonds 2021-2024

In het Cultuurplan Tilburg 2021-2024 is opgenomen dat de gemeente Tilburg een subsidie inricht onder de titel Makersfonds om directe ondersteuning te bieden aan makers in kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van Tilburg om een stad van makers te zijn. De eerste aanvraagtermijn is op 29 januari 2024 verstreken. De tweede termijn start in de zomer.

Uitgangspunten

Doel is het mogelijk maken dat makers met hun thuisbasis in de gemeente Tilburg zich kunnen ontwikkelen en aan hun ambities kunnen werken. Uitgangspunten van het Makersfonds:

Zie ook Toelichting Makersfonds

Voorwaarden

Om aanspraak te maken op het Makersfonds dient de aanvrager aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

Beoordelingscriteria

In de beoordeling van de aanvragen gelden de volgende criteria:

Zie ook Toelichting Makersfonds

Subsidie aanvragen

Het aanvragen van de subsidie gaat als volgt:

Waar dient u de aanvraag in?

Aanvragen moeten worden ingediend via het digitaal aanvraagformulier Makersfonds. Als de aanvraagtermijn weer start, dan vindt u de aanvraagknop bovenaan deze pagina. Als een aanvraag op een andere manier wordt ingediend wordt deze niet in behandeling genomen. 

Beoordeling en besluitvorming

De aanvragen worden getoetst aan bovenstaande beoordelingscriteria:

Beschikbaar budget

De maximale gemeentelijke subsidie bedraagt € 7.500,- voor activiteiten in het project. Het totaal beschikbare budget in 2024 is € 256.000,-. Het Makersfonds wordt verdeeld over twee rondes en het subsidieplafond per ronde is € 128.000,-.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Hebt u nog vragen? Ga naar www.tilburg.nl/cultuurplan of neem contact op met Imke Simons (beleidsmedewerker Cultuur) | Imke.simons@tilburg.nl | 06-50090660