logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Van verkennen tot start bouw

Wilt u in Tilburg een bouwproject uitvoeren? Of iets veranderen aan de leefomgeving? Bijvoorbeeld een boom kappen of iets slopen. Op deze pagina vindt u de 4 fases die u moet doorlopen om het project uit te voeren.

Fase 1: verkennen

Of u een vergunning nodig heeft, een melding moet indienen of informatie moet aanleveren kunt u opzoeken in het Omgevingsloket, via de vergunningcheck. Hier vindt u ook de regels die gelden op de locatie waar u het project wilt uitvoeren. Kies hier voor de optie 'regels op de kaart'. In het Omgevingsloket vindt u ook een helpcentrum, met daarin meer uitleg. Komt u er niet uit? Een bouwbedrijf of architect kan u bij grote projecten vaak verder helpen. Bij grote projecten heeft u niet alleen te maken met de gemeente, maar ook met buren en andere belanghebbende. De gemeente verwacht van de initiatiefnemers dat zij omwonende informeren en betrekken in de uitwerking van het plan. Dit heet de omgevingsdialoog

Voor korte vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het contactformulier. 

Fase 2: Vooroverleg

Wilt u weten of uw idee mogelijk is? Of wilt u bevestiging dat u geen vergunning nodig hebt? Hiervoor kunt u een conceptverzoek indienen. Een conceptverzoek is een verzoek om te laten onderzoeken of uw plan past in het omgevingsplan. Met een conceptverzoek hebt u nog geen toestemming om uw bouwplan uit te voeren. U moet nog wel een officiële vergunningaanvraag doen. Een conceptverzoek is alleen mogelijk bij bouwactiviteiten. 

Fase 3: vergunningaanvraag of melding

Weet u dat uw idee mogelijk is, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit doet u via het Omgevingsloket. Lees de informatie in het Omgevingsloket goed door. 

Fase 4: Melden start bouw

Zodra u de vergunning hebt ontvangen kunt u starten met (ver)bouwen. De gemeente controleert of u volgens de vergunning bouwt. Hebt u de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor 1-1-2024? meld dan de start bouw via het webformulier. Hebt u na 1-1-2024 een vergunning aangevraagd? Meld de start bouw via het Omgevingsloket.