Subsidie Klimaatbestendig Tilburg

De gemeente stimuleert klimaatbestendige maatregelen voor particulieren en bedrijven.

Klimaatbestendig Tilburg

Subsidie aanvragen

Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties geldt een maximum van € 30.000 per kadastraal perceel. Om de subsidie aan te vragen, moet u de offerte insturen plus foto's van de situatie voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Verantwoording

Om de aangevraagde subsidie te ontvangen, moet u uw factuur insturen plus een foto van de nieuwe situatie. Hiervoor gebruikt u na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties

U krijgt een percentage van de werkelijke kosten vergoed. In onderstaande tabel zijn de percentages en maximale bedragen per maatregel aangegeven.

Vergoedingen
MaatregelSubsidie
Groen dak (waterberging tot 30 l/m2)50% tot max. 25 euro/m2
Groen dak (waterberging vanaf 30 l/m2)50% tot max. 40 euro/m2
Groene gevel, geworteld in de grond (geen geveltuin)50% tot max. 25 euro/m2
Groene gevel, geworteld in constructie50% tot max. 40 euro/m2
Ontstenen, vervangen door groen10 euro/m2
Ontstenen, vervangen door halfverharding 5 euro/m2
Waterberging (bv. wadi)50%
Infiltratiesysteem50%
Afkoppelen van regenwaterafvoer50%
Waterton of waterberging tot 500 liter50 euro

Rekenvoorbeeld

Iemand gaat zijn tuin opnieuw aanleggen. Hij gaat 25 m2 tegel uit de tuin verwijderen en vervangen door planten en een grasveld. Daarnaast gaat hij een wadi graven in de tuin waardoor bij regen een deel van het regenwater opgeslagen kan worden en langzaam in de tuin kan infiltreren.

Het graven van de wadi wordt door een bedrijf gedaan, op de offerte staat 800 euro..

 • 50% van €800 komt op een bedrag van €400
 • 25 m2 ontstenen a €10,00 per vierkante meter komt op €250,00
 • Opgeteld wordt dat €650,00 euro subsidie

Iemand wil een groen dak aan gaan leggen op zijn platte dak, Daarnaast wil hij met behulp van een regenton water op gaan vangen om te gebruiken in en om het huis. Hij legt 10 m2 groen dak aan met een waterberging van 32 liter/m2 daarnaast gebruikt hij een kruidenmengsel om het nog mooier te maken en de biodiversiteit te verhogen. Het groene dak wordt aangelegd door een bedrijf en op de offerte staat 900,00 euro

 • Het dak kost per meter 90 euro. 50% van 90 euro is 45 euro, dit is hoger dan het maximale bedrag van 40 euro per vierkante meter. Hij krijgt dus 10 x €40,00= €400,00 subsidie voor zijn dak.
 • De regenton heeft een inhoud van 200 liter. Hij krijgt een eenmalige bijdrage van 50 euro hiervoor
 • Opgeteld wordt dat dus €450,00 subsidie

Voorwaarden

Voor de subsidie Klimaatbestendig Tilburg gelden deze voorwaarden:

 • De oppervlakte van het dakgroen of de verwijderde stenen is minimaal 6 m2.
 • U stuurt een offerte mee met uw aanvraag.
 • De aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Per kadastraal perceel kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen per maatregel.
 • Om de subsidie te ontvangen, vult u na aanvraag en na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier in.

De volledige subsidieregeling leest u onderaan deze pagina.

Voorwaarden voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties, ontwikkelaars en scholen leest onderaan deze pagina.