logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Subsidie Klimaatbestendig Tilburg

De gemeente stimuleert klimaatbestendige maatregelen voor particulieren en bedrijven.

Subsidie aanvragen

Klimaatbestendig Tilburg

aanvragen

Subsidie aanvragen

Particulieren ontvangen maximaal € 2.500 subsidie. Voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties geldt een maximum van € 30.000 per kadastraal perceel tot 2500 m2 en €60.000 per kadastraal perceel vanaf 2500 m2. Om de subsidie aan te vragen, moet u de offerte insturen plus foto's van de situatie voordat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Verantwoording

Om de aangevraagde subsidie te ontvangen, moet u uw factuur insturen plus een foto van de nieuwe situatie. Hiervoor gebruikt u na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier voor particulieren of verantwoordingsformulier voor instanties

U krijgt een percentage van de werkelijke kosten vergoed. In onderstaande tabel zijn de percentages en maximale bedragen per maatregel aangegeven.

Vergoedingen
Maatregel Subsidie
Groen dak (waterberging tot 30 l/m2) 50% tot max. 25 euro/m2
Groen dak (waterberging vanaf 30 l/m2) 50% tot max. 40 euro/m2
Groene gevel, geworteld in de grond (geen geveltuin) 50% tot max. 25 euro/m2
Groene gevel, geworteld in constructie 50% tot max. 40 euro/m2
Ontstenen, vervangen door groen 10 euro/m2
Ontstenen, vervangen door halfverharding  5 euro/m2
Waterberging (bv. wadi) 60%
Infiltratiesysteem 60%
Afkoppelen van regenwaterafvoer 60%

Iemand gaat haar tuin opnieuw aanleggen. Zij gaat 25 m2 tegel uit de tuin verwijderen en vervangen door planten en een grasveld. Daarnaast gaat zij een wadi graven in de tuin waardoor bij regen een deel van het regenwater opgeslagen kan worden en langzaam in de tuin kan infiltreren.

Het graven van de wadi wordt door een bedrijf gedaan, op de offerte staat 800 euro..

 • 60% van €800 komt op een bedrag van €480
 • 25 m2 ontstenen a €10 per vierkante meter komt op €250
 • Opgeteld wordt dat €730 euro subsidie

Iemand wil een groen dak aan gaan leggen op zijn platte dak, daarnaast wil hij de regenpijp afkoppelen en dit water in zijn eigen tuin laten stromen. Hij legt 10 m2 groen dak aan met een waterberging van 32 liter/m2 daarnaast gebruikt hij een kruidenmengsel om het nog mooier te maken en de biodiversiteit te verhogen. Het groene dak wordt aangelegd door een bedrijf en op de offerte staat 900,00 euro. Het afkoppelen van de regenpijp gaat hij zelf doen waardoor alleen de materiaalkosten onder de subsidie vallen.

 • Het dak kost per meter €90. 50% van €90 is €45, dit is hoger dan het maximale bedrag van €40 per vierkante meter. Hij krijgt dus 10 x €40= €400 subsidie voor zijn dak.
 • De materialen die hij nodig heeft om de regenpijp af te koppelen komen op €100. 60% van €100 komt op €60 subsidie
 • Opgeteld wordt dat dus €460 subsidie

Voor de subsidie Klimaatbestendig Tilburg gelden deze voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart op het moment dat u de aanvraag doet.
 • De oppervlakte van het dakgroen of de verwijderde stenen is minimaal 6 m2.
 • U stuurt een offerte mee met uw aanvraag.
 • De aanvrager is eigenaar van de locatie waar het dak-gevelgroen wordt aangelegd, of heeft schriftelijk toestemming van de eigenaar.
 • De werkzaamheden zijn nog niet gestart.
 • Per kadastraal perceel kunt u maar 1 keer subsidie ontvangen per maatregel. Als u al een groen dan heeft aangelegd is het dus niet mogelijk om nogmaals een groen dak aan te leggen.
 • Om de subsidie te ontvangen, vult u na aanvraag en na de werkzaamheden het verantwoordingsformulier in.

De volledige subsidieregeling leest u onderaan deze pagina.

Voorwaarden voor verenigingen van eigenaren, instellingen, bedrijven en woningcorporaties, ontwikkelaars en scholen leest onderaan deze pagina.

Downloads 2024

Downloads 2023