logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Besluiten bestuur

Het college van B en W vergadert op dinsdag. De besluitenlijsten (vanaf juni 1999) zijn te vinden in het Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Notulen en besluiten gemeenteraad

Ook de notulen en besluiten van de gemeenteraad staan in het Bestuurs Informatie Systeem. De besluiten vanaf mei 1990, de raadsnotulen vanaf mei 1992.

Commissiebesluiten

Een aantal raadsleden zit ook in een of meerdere commissies. Onderwerpen die op de agenda van de vergadering van de gemeenteraad staan, zijn vaak al behandeld door een commissie. In Tilburg zijn verschillende commissies. De besluiten van de commissies (vanaf mei 1993) staan in het Bestuurs Informatie Systeem.

Links