logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Betalen gemeentelijke belastingen

Het bedrag dat u moet betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen, staat op de aanslag die u jaarlijks ontvangt. U kunt een incasso afgeven voor maandelijks betalen, of u boekt het bedrag zelf over in 1 of 2 termijnen.

Automatische incasso regelen

Online starten, rekeningnummer wijzigen of stoppen

INCASSO REGELEN

Ontvangen aanslag

Eind februari ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid of per post. De aanslag is met DigiD ook online in te zien via Mijn gemeente.

Automatische incasso

De automatische incasso regelt u eenvoudig online met de roze knop. Het machtigingsformulier kunt u ook printen, of wij sturen het u toe. De automatische incasso geldt dan voor alle aanslagen gemeentebelastingen die u ontvangt.

Stoppen of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier. Stopt u de incasso, dan moet u binnen 4 maanden na de datum van de aanslag het hele bedrag betaald hebben.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in 2 termijnen. Vermeld altijd het kenmerk zoals vermeld op de aanslag. Het rekeningnummer is NL90 ABNA 0615 1552 86, tnv Gemeente Tilburg. Vanuit het buitenland gebruikt u BIC-code ABNANL2A.

U kunt ook betalen met de QR-code op uw papieren aanslag of via het iDEAL-logo op uw aanslag in de Berichtenbox.

U bent al verhuisd, maar betaalt nog steeds belasting in Tilburg? Dan kunt u, als het goed is, zien dat uw maandbedrag herberekend en verlaagd is. De gemeente mag namelijk alleen afschrijven in 12 maandtermijnen. Meestal lopen die 12 termijnen van maart t/m februari. Trek uw machtiging niet in, want dan moet u het restbedrag alsnog zelf overboeken. Is uw maandbedrag niet verlaagd, stuur ons dan een e-mail.

Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Een WOZ-bureau kan u helpen bij een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Als het WOZ-bureau gelijk krijgt, hebben zij recht op een proceskostenvergoeding. Vanaf dit jaar moet de gemeente deze vergoeding verplicht aan u uitbetalen. Dat ging eerst direct naar het bedrijf. U zult van het WOZ-bureau dus een rekening krijgen. U kunt ook eenvoudig en in enkele minuten zélf bezwaar maken, met het invulformulier.

Uw bezwaar wordt dan op dezelfde manier behandeld als een bezwaar van een WOZ-bureau. Dit kost u niets en u krijgt ook niet te maken met het doorbetalen van een proceskostenvergoeding. Deze vergoedingen hebben de Nederlandse gemeenten afgelopen jaren tientallen miljoenen gekost. Dit geld ging niet naar belangrijke dingen voor de stad en voor u. Zoals een goed wegdek en mooie parken.

Ook is afgelopen jaren gebleken, dat de bezwaren van deze bedrijven minder succesvol zijn dan wanneer u het zelf invult. U weet natuurlijk ook zelf het meeste van uw eigen huis. Maak dus gewoon zelf bezwaar! Vul ons eenvoudige bezwaarformulier in, stuur ons een e-mail of bel ons. De gemeente wil, net als u, graag dat de WOZ-waarde klopt!

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling. Heeft u schulden of bent u bang dat u in de schulden raakt? Ga voor gratis hulp en advies naar Schuldhulpverlening.

Betaalt u niet, dan krijgt u ongeveer 5 maanden na de aanslag een aanmaning met extra aanmaningskosten. Geef alsnog een machtiging af voor betalen in maandtermijnen (automatische incasso) of maak het hele bedrag dan binnen 2 weken over. Doe dit direct, om een dwangbevel te voorkomen.

Reageert u niet op de aanmaning, dan wordt een dwangbevel tot betalen opgelegd. De extra kosten van het dwangbevel zijn voor u, en als u niet betaalt, dan kan er beslag worden gelegd op uw maandelijkse inkomsten, uw bankrekening en uw roerende zaken. Beslaglegging voorkomt u door direct het totale bedrag over te maken. Of bel het Gemeentelijk Incassobureau (013 542 9090) voor een afspraak om direct aan de balie van de Stadwinkel Centrum te betalen.

DagTijden
Maandag08:30 - 13:00 uur
Dinsdag08:30 - 13:00 uur
Woensdag08:30 - 13:00 uur
Donderdag08:30 - 13:00 uur
Vrijdag08:30 - 13:00 uur
Openingstijden Gemeentelijk Incassobureau

Executieverkopen

Als iemand de gemeentelijke belastingen niet betaalt, kan de gemeente beslag leggen op spullen, bv. auto’s. Executieverkopen kondigen we hier aan. De openbare verkoop loopt via BCA Autoveiling, volgens de regels van deze veilingsite. Ongeveer 2 dagen voordat de veiling start, staan de gegevens ook op www.bca.com. U kunt meebieden op autoblox.bca.com.

Als een openstaande rekening last minute wordt betaald, gaat de openbare verkoop niet door. Houd de site dus goed in de gaten.

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker worden opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.