U bevindt zich op:Inwoners /Belastingen / Betalen gemeentelijke belastingen

Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen.

De aanslag is met DigiD online in te zien via Mijn gemeente. Eind februari ontvangt u de aanslag digitaal in de Berichtenbox van MijnOverheid of per post.

U kunt de automatische incasso online regelen.
Incasso regelen

Automatische incasso

U kunt uw aanslag automatisch betalen. U betaalt dan in 12 maandelijkse termijnen. Het bedrag wordt iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven, vanaf de eerste maand na ontvangst van de aanslag.

Automatische incasso aanvragen kan online (met DigiD), of vraag per e-mail een machtigingsformulier op. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier. Na het intrekken van de machtiging moet u vóór de oorspronkelijke uiterste betaaldatum (4 maanden na de datum van de aanslag) hebben betaald.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekening IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86. Als u de aanslag digitaal ontvangt via MijnOverheid, kunt u eenvoudig betalen via iDEAL.

Verhuizen & gemeentelijke belastingen

U bent al verhuisd, maar betaalt nog steeds maandelijks belasting in Tilburg? Dan kunt u, als het goed is, zien dat uw maandbedrag herberekend en verlaagd is. De gemeente mag namelijk enkel afschijven in 12 maandtermijnen. In de meeste gevallen lopen de betalingen door t/m februari. Trek uw machtiging niet in, want dan moet u het restbedrag alsnog zelf overboeken. Is uw maandbedrag niet verlaagd, stuur ons dan een e-mail.

Betalingsregeling, aanmaning, dwangbevel

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling.

Als de betalingstermijn voorbij is, krijgt u een aanmaning met extra aanmaningskosten. Maak het geld dan binnen 2 weken over, of geef alsnog een machtiging af voor automatische incasso. Doe dit direct, om een dwangbevel te voorkomen.

Reageert u niet op de aanmaning, dan wordt een dwangbevel tot betalen opgelegd. De extra kosten van het dwangbevel zijn voor u, en als u niet betaalt, dan kan er beslag worden gelegd op uw maandelijkse inkomsten, uw bankrekening en uw roerende zaken. Beslaglegging voorkomt u door direct het totale bedrag over te maken. Of ga naar de balie van het Gemeentelijk Incassobureau, Koningsplein 8, open ma/vr 08:30 - 12:30 uur.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Studentenhuizen

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing gebruiker worden opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Lokale Lastenmeter

Wilt u weten hoeveel u moet betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen in Tilburg? Bereken het via de Lokale Lastenmeter. Ook kunt u zo simpel de bedragen vergelijken met andere gemeenten. Of zien wat de gevolgen zijn van een verhoging, verlaging of zelfs het afschaffen van een gemeentelijke belasting of een heffing.