U bevindt zich op:Inwoners /Belastingen / Betalen gemeentelijke belastingen

Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen en heffingen staan op de aanslag gemeentebelastingen. U kunt op verschillende manieren betalen.

De aanslag is met DigiD online in te zien via Mijn gemeente. Eind februari ontvangt u de aanslag per post thuis. Heeft u een account op MijnOverheid, dan krijgt u de aanslag digitaal.

U kunt de automatische incasso online regelen.
Incasso regelen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in 12 termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. De incasso start een maand na ontvangst van de aanslag.

U kunt zich online aanmelden voor automatische incasso (met DigiD), of vraag per e-mail een machtigingskaart op. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier. Na het intrekken van de machtiging moet u het openstaande bedrag betalen binnen 4 maanden na de datum van het aanslagbiljet.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekening IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86. Als u de aanslag digitaal ontvangt via MijnOverheid, kunt u eenvoudig betalen via iDEAL.

Studentenhuizen

De aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt opgelegd aan de verhuurder. Deze regel geldt voor eigenaren van kamerverhuurpanden en commerciële verhuur. Zij kunnen het aanslagbedrag doorberekenen aan de huurders.

Betalingsregeling

Kunt u op dit moment de belasting niet betalen? Maak dan een afspraak voor een betalingsregeling.

Kwijtschelding

Kunt u de belasting niet betalen, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar indienen.

Lokale Lastenmeter

Wilt u weten hoeveel u moet betalen aan gemeentelijke belastingen en heffingen in Tilburg? Bereken het via de Lokale Lastenmeter. Ook kunt u zo simpel de bedragen vergelijken met andere gemeenten. Of zien wat de gevolgen zijn van een verhoging, verlaging of zelfs het afschaffen van een gemeentelijke belasting of een heffing.