logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Beschermde diersoorten

Activiteiten zoals bouw, sloop of bomenkap kunnen een negatief effect hebben op beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Vanuit de Wet Natuurbescherming dient u effecten op beschermde soorten te voorkomen. Als u negatieve effecten niet kunt voorkomen, moet u in een aantal gevallen ontheffing aanvragen. De provincie is voor deze wet het bevoegd gezag.  

Omgevingsvergunning

Bij een aanvraag omgevingsvergunning beoordeelt de gemeente of uw activiteit effect kan hebben op beschermde soorten. Let op: ook bij activiteiten waarvoor geen vergunning nodig is, kunt u schade aan beschermde soorten toebrengen en daarmee de wet overtreden. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van spouwmuren waar vleermuizen in verblijven. 

Gemeentelijke ontheffing bespaart kosten en tijd

In sommige gevallen hoeft u zelf geen ontheffing aan te vragen, maar kunt u gebruik maken van een gemeentelijke ontheffing. Dat scheelt u onderzoekskosten en proceduretijd. U moet in dat geval wel aantonen dat u zich houdt aan de voorwaarden voor de gemeentelijke ontheffing. Het is raadzaam om hierbij een ecologisch adviseur in te schakelen. 

De gemeente Tilburg heeft twee gemeentelijke ontheffingen voor beschermde soorten: 
1.    Voor sloop, renovatie of verduurzaming van woningen binnen de bebouwde kom (woongebieden) van Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Deze ontheffing geldt voor de huismus, gierzwaluw en vleermuizen. Zie het soortenmanagementplan bij de downloads onder aan deze pagina.
2.    Voor ontwikkelingen in buitengebied Zuidwest: grofweg het gebied tussen A58, Burgemeester Letschertweg, Bredaseweg en de Oude Leij. Deze ontheffing geldt voor de huismus, kerkuil, steenuil, boerenzwaluw, huiszwaluw, vinpootsalamander, wezel, bunzing, steenmarter en vleermuizen. Zie de downloads onder aan deze pagina.

Heeft u activiteiten gepland waarbij u gebruik wil maken van een gemeentelijke ontheffing? Neemt u dan contact op met ons via natuur_groen@tilburg.nl

Bijlages