logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Uittreksel of akte aanvragen

U kunt uittreksels en akten online aanvragen. Om te betalen gebruikt u iDEAL of een creditcard.

Uittreksel of akte bestellen

Een uittreksel of akte

BESTEL ONLINE

Ook bedrijven op internet bieden tegen betaling aktes of uittreksels aan. Dit raden wij sterk af. Zij berekenen hogere kosten aan u door. Plus u moet uw persoonlijke gegevens afgeven. Zelf aanvragen via deze website is gemakkelijk, sneller, goedkoper én uw gegevens zijn veilig.

Kosten uittreksel of akte

ProductPrijs
Akte burgerlijke stand€ 16,60
Uittreksel uit BRP€ 22,80
Overzicht kosten 2024

Online aanvragen

Een uittreksel uit de BRP dat u op werkdagen voor 13:00 uur online bestelt en betaalt, wordt dezelfde dag per post verstuurd. Een uittreksel uit de burgerlijke stand (akte) wordt binnen 3 werkdagen verstuurd. Het hangt van de postbezorging af wanneer u het ontvangt. Heeft u het vandaag nog nodig? Bel dan 14 013.

Soorten akten en uittreksels

Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de BRP is een bewijs dat u bent ingeschreven bij de gemeente. Uw naam, adres en woonplaats staan er op. Moeten er ook andere gegevens op staan, zoals burgerlijke staat, datum van vestiging in de gemeente of uw adreshistorie, geef dit dan aan bij uw bestelling. Als vermelding van medebewoners of gezinssamenstelling nodig is, stuurt u een machtiging meerderjarige medebewoners mee plus een kopie van hun legitimatiebewijs.

Vraag een uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Speciale uittreksels zijn:

Uittreksel burgerlijke stand (akte)

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Dit vraagt u op bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond.
Is het nodig om de akte te legaliseren met apostille? U kunt dit regelen bij de rechtbank. Zij controleren de juistheid van de handtekening van de gemeenteambtenaar.

Voor het bewijs van in leven zijn (voor pensioen of levensverzekering) bestaan 2 modellen. Is het uittreksel nodig voor een pensioenfonds, dan is het gratis. U stuurt daarvoor online bewijs (bv. een brief) van het pensioenfonds mee, of toont dit bij de balie.

  1. Voor gebruik binnen Nederland. Dit kost € 22,80 (2024) en kunt u met DigiD eenvoudig online aanvragen. U kunt het ook op afspraak aan de balie aanvragen, of iemand in uw plaats sturen met een machtiging, uw (kopie) legitimatiebewijs en het eigen legitimatiebewijs. Is het bewijs nodig voor een instantie in het buitenland? Dan kunt u het online formulier niet gebruiken. U moet persoonlijk een 'Attestatie de vita' aanvragen in de stadswinkel. Instanties in Caribisch Nederland, Suriname en België accepteren een online besteld bewijs meestal wel.
  2. De 'Attestatie de vita' wordt ondertekend door een ambtenaar van de burgerlijke stand, en kunt u in alle gevallen gebruiken. Het kost € 16,60 (2024) en u moet het altijd persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak een afspraak. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij ziekte, kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Deze moet een verklaring van uw arts overleggen. Er komt een ambtenaar op huisbezoek.

Vanuit het buitenland kunt u op 2 manieren aan een akte of uittreksel komen:

  • Online bestellen. DigiD/BSN zijn hier niet verplicht. U betaalt met creditcard.
  • Met hulp van familie of vrienden in Nederland. U kunt iemand machtigen die het aan de balie (bel 14 013 voor een afspraak) voor u haalt. Voor een akte van een (klein)kind, (groot)ouder of uw echtgenoot is geen machtiging nodig. Bij een uittreksel uit de BRP is alleen voor uw inwonend minderjarig kind geen machtiging nodig.

U kunt de gemeente vragen om uw geslacht (V/M) aan te passen op uw geboorteakte. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wel gelden de volgende voorwaarden:

  • U moet 16 jaar of ou­der zijn om de wij­zi­ging te kun­nen aan­vra­gen.
  • U heeft een verklaring van een aangewezen deskundige nodig.
  • U kunt de aan­vraag al­leen in Tilburg doen als u in Tilburg ge­bo­ren bent. Bent u ge­bo­ren in een an­de­re ge­meen­te in Ne­der­land, dan moet u de wij­zi­ging bij die ge­meen­te aan­vra­gen.
  • Bent u in het bui­ten­land ge­bo­ren? Dan moet u het ver­zoek doen bij de ge­meen­te Den Haag. U moet een gel­di­ge ver­blijfs­ver­gun­ning heb­ben en mi­ni­maal een jaar in Ne­der­land wo­nen.

Voor een persoonlijk advies stuurt u ons een e-mail met het telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Of bel 14 013.

Het wijzigen van het geslacht naar X gaat via de rechter. Op de website Gelijke rechten lhbti’s / Rijksoverheid.nl leest u hier meer over.

De overheid registreert gegevens over haar burgers in de BRP (Basisregistratie Personen), zoals geboorte, verhuizing, huwelijk, vertrek naar het buitenland en overlijden. Deze zijn nodig om bv. een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken, om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen, om uitkeringen te verstrekken en om gemeentelijke belastingen te heffen. Ook organisaties zoals de Belastingdienst, uitkeringsinstanties en pensioenfondsen gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie. De gegevens in de BRP zijn niet openbaar toegankelijk.

U kunt uw eigen BRP-gegevens inzien door met DigiD in te loggen op de website MijnOverheid. Zit er een fout in uw gegevens in de BRP? Neem dan contact met ons op via inwoners@tilburg.nl. MijnOverheid is het portaal voor al uw zaken met de Nederlandse overheid, o.a. SVB, DUO, Belastingdienst en UWV.

Heeft u ook gedacht aan