logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Monumentale bomen in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een Kaart Monumentale Bomen Tilburg waarop alle particuliere en gemeentelijke monumentale bomen staan. Voor de bomen die op deze lijst staan, wordt in principe geen vergunning verleend om ze te kappen.

Bekijk de kaart

Kaart Monumentale Bomen Tilburg

Bekijk de kaart

Deze bomen krijgen de hoogste prioriteit bij het beheer en het onderhoud en worden in de bestemmingsplannen opgenomen. Eigenaren van monumentale bomen kunnen via de bijdrageregeling bomen een tegemoetkoming krijgen in de kosten van duurzaam onderhoud van hun boom/bomen.

Wanneer is een boom monumentaal?

Er zijn criteria waarmee bepaald wordt of een boom een monumentale status heeft. De boom moet aan het criterium 'kwaliteit' voldoen en aan minimaal één van de overige criteria:

CriteriumOmschrijving
KwaliteitDe boom verkeert niet in een onomkeerbaar slechte staat (vitaliteit, gesteldheid, groeiverwachting, fysieke standplaats) en kan hierdoor nog minstens 10 jaar probleemloos meegaan.
LeeftijdDe boom is ouder dan 80 jaar.
OmtrekDe boom heeft een omtrek van minimaal 250 cm, gemeten op 130 centimeter hoogte.
CultuurhistorieDe bomen hebben een cultuurhistorische waarde, bijvoorbeeld als het herdenkingsbomen zijn of bomen die bij monumentale panden horen.
Natuur- en milieuwaarde- De boom heeft duidelijke natuurwetenschappelijke waarde, omdat er bijvoorbeeld bijzondere dieren wonen of bijzondere planten groeien.
- De boom levert een bijzondere bijdrage aan klimaatadaptatie, bv. een boom op een stenige locatie met een dusdanige grootte dat hij tijdens warme zomerdagen een verkoelende schaduw biedt.
Landschappelijke waardeDe boom heeft een bijzondere vorm, zeldzame omvang, is een zeldzaam soort of heeft een bijzondere standplaats.
Criteria

Boomwaarde

Om voor niet-monumentale bomen te beslissen of deze wel of niet gekapt mogen worden, gaan we uit van de boomwaarde, de regels in de Bomenverordening en het bomenbeleid. De boomwaarde vindt u op de boomwaarde zoneringskaart die hieronder te bekijken of te downloaden is.

Boom aanmelden

De Kaart Monumentale Bomen Tilburg wordt elke 3 jaar bijgewerkt. Heeft u een boom die u wilt aanmelden, geef dit door via natuur_groen@tilburg.nl.