Archief bouwen en milieu

Het gebruik van het online archief bouwen en milieu van de gemeente Tilburg is gratis. Inloggen met DigiD of eHerkenning is verplicht.

Archief bouwen en milieu inzien

Inwoners

Archief bouwen en milieu inzien
Ondernemers

Inzien archief bouwen en milieu

In het archief vindt u vergunningen, meldingen, tekeningen en documenten vanaf 1906. Sommige locaties zijn om veiligheidsredenen uitgesloten. Heeft u een vraag of opmerking, gebruik dan het contactformulier.

AVG

Als gevolg van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de stukken met persoonlijke gegevens, zoals aanvraagformulieren, niet meer beschikbaar.

Vanaf augustus 2020 eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Regionaal Archief Tilburg

Regionaal Archief Tilburg beheert de bouwarchieven van een aantal gemeenten in Midden-Brabant. U kunt deze online inzien op www.regionaalarchieftilburg.nl. Uitleg over het inzien van de bouwdossiers staat bij 'Contact en informatie' onderaan elke pagina.