logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Sportevenementen

Met deze subsidie ondersteunt de gemeente Tilburg verenigingen financieel bij het organiseren van een sportevenement dat zonder steun niet op het gewenste kwaliteitsniveau kan plaatsvinden.

Met de uitstraling van deze evenementen zet Tilburg zich sportief op de kaart en streeft de gemeente naar betrokkenheid van verenigingsleden, ouders, familieleden en bezoekers bij de vereniging.

Voorwaarden

Subsidie aanvragen

Stuur het aanvraagformulier samen met een deugdelijke begroting (inkomsten- en uitgavenbalans) en een toelichting op deze begroting naar de gemeente Tilburg. Indien uw aanvraag niet van een begroting en toelichting is voorzien, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

De aanvraag dient bij voorkeur drie maanden voor de aanvang van het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd te worden ingediend. Stuur uw aanvraag naar: subsidiesport@tilburg.nl

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2023 €31.103,32 beschikbaar. Deze subsidie kent een subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen via emailadres: subsidiesport@tilburg.nl onder vermelding van:
'Subsidie Sportevenement'.