Sportevenementen

Met deze subsidie ondersteunt de gemeente Tilburg verenigingen financieel bij het organiseren van een sportevenement dat zonder steun niet op het gewenste kwaliteitsniveau kan plaatsvinden.

Met de uitstraling van deze evenementen zet Tilburg zich sportief op de kaart en streeft de gemeente naar betrokkenheid van verenigingsleden, ouders, familieleden en bezoekers bij de vereniging.

Voorwaarden

  • Het evenement dient in de gemeente Tilburg plaats te vinden en heeft promotionele waarde voor de stad
  • Het evenement trekt niet alleen deelnemers uit Tilburg of de regio, maar bij voorkeur ook nationale en internationale deelnemers
  • Het evenement moet aantrekkelijk zijn voor een breed publiek, niet alleen voor meereizende bezoekers of liefhebbers van de betreffende sport
  • Het evenement moet media-aandacht hebben. Na afloop van het evenement ontvangen we graag een verslag over het verloop van het evenement
  • Afhankelijk van het soort, de grootte en uitstraling van het evenement wordt een afweging gemaakt over het te subsidiëren bedrag. Uiteraard kan een beoordeling alleen plaatsvinden op basis van een duidelijke begroting
  • Het Sportbedrijf stelt het op prijs als u een uitnodiging stuurt van het evenement ter attentie van het hoofd afdeling en management Sportbedrijf via hieronder genoemd adres of subsidiesport@tilburg.nl
  • Bij toekenning van de subsidie wordt afdeling Sportbedrijf Gemeente Tilburg vermeld in de (digitale) communicatie uitingen voor het evenement

Subsidie aanvragen

Stuur het aanvraagformulier samen met een deugdelijke begroting (inkomsten- en uitgavenbalans) en een toelichting op deze begroting naar de gemeente Tilburg. Indien uw aanvraag niet van een begroting en toelichting is voorzien, kunnen wij deze niet in behandeling nemen.

De aanvraag dient bij voorkeur drie maanden voor de aanvang van het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd te worden ingediend. Stuur uw aanvraag naar: subsidiesport@tilburg.nl

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2023 €31.103,32 beschikbaar. Deze subsidie kent een subsidieplafond. Wanneer dit bedrag op is, worden de laatst binnengekomen aanvragen automatisch afgewezen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Meer informatie kunt u krijgen via emailadres: subsidiesport@tilburg.nl onder vermelding van:
'Subsidie Sportevenement'.