logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Tilburg, voor iedereen

In Tilburg willen we dat iedereen zichzelf kan zijn, mee kan doen, zich veilig voelt en dezelfde kansen heeft. Tilburg is een gemeente waar mensen met plezier wonen, werken en samenleven. Iedere Tilburger is uniek. We verschillen bijvoorbeeld in seksuele gerichtheid, geboorteland, geloof, kleur, cultuur, gezondheid, levensfase, gender, opleidingsniveau en inkomen. Deze verschillen zorgen voor kansen. Tilburgers hebben verschillende talenten en inzichten en kunnen op verschillende manieren positief bijdragen aan onze stad en dorpen.

Discriminatie is bij wet verboden, maar komt helaas nog dagelijks voor. De gemeente Tilburg wil discriminatie voorkomen en tegengaan.

Meld discriminatie

Ben jij gediscrimineerd of zag je het bij iemand anders? Meld het. Melden is belangrijk om discriminatie te voorkomen en te bestrijden. Door discriminatie te melden krijg je daarnaast de juiste steun en advies. Meld een incident bij je werkgever, de politie of meld discriminatie via de website discriminatie.nl.  

Anti-discriminatie Agenda

Momenteel stelt de gemeente een Anti-discriminatie Agenda op. Dit is een aanvulling op de beleidsnota Inclusie. Waar het huidige beleid zich voornamelijk richt op jezelf kunnen zijn, mee kunnen doen en je veilig voelen, gaat het discriminatiebeleid over het tegengaan van discriminatie. De Anti-discriminatie Agenda is in de tweede helft van 2024 klaar. Dan gaan we samen met organisaties en inwoners aan de slag om de acties uit de agenda uit te voeren. Daarnaast kunnen we van elkaar leren. Als we naar elkaars verhalen blijven luisteren, verandert dat onze kijk op de wereld.  

In de stad zijn diverse organisaties die de belangen van LHBTIQ+ inwoners vertegenwoordigen. Zij bieden ook steun aan en organiseren activiteiten voor deze inwoners.

Organisaties of bedrijven die aandacht willen besteden aan de emancipatie van seksuele diversiteit, kunnen voor advies contact opnemen met Jenny Janssens van de gemeente Tilburg via e-mailadres inclusie@tilburg.nl.

Pride Month

De maand juni staat in het bijzonder voor de LHBTIQ+-gemeenschap in het teken van ‘pride’: met trots en vreugde vieren wie ze zijn en van wie zij houden. Ook in Tilburg besteden we extra aandacht aan de acceptatie en emancipatie van de LHBTIQ+-gemeenschappen. Onze regenbooggemeenschap is divers, veelzijdig en heeft dus heel veel te bieden. Daar mogen we trots op zijn!  

De regenbooggemeenschap organiseert in juni meerdere activiteiten om Pride Month te vieren.
Je leest meer op de pagina Pride Month in Tilburg.

Werkplan Tilburg Regenboogstad

Als een van de Regenboogsteden, maakt Tilburg zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, de veiligheid, de weerbaarheid en de emancipatie van haar LHBTIQ+ inwoners (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender, Interseksueel, Queer). Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met diverse organisaties en inwoners uit de stad. In het Werkplan Tilburg Regenboogstad 2023-2026 zijn hiervoor diverse afspraken en acties opgenomen. Eén daarvan is dat binnen alle beleidsterreinen van de gemeente Tilburg, aandacht is voor de positie van LHBTIQ+. Een werkgroep werkt en voert de acties verder uit.

In Tilburg willen we dat iedereen zichzelf kan zijn en zich zelfstandig en veilig door onze stad en dorpen kan bewegen. Daarom werken we samen met inwoners en ondernemers om onze stad en dorpen zo toegankelijk mogelijk te maken en te zorgen voor voorzieningen in de openbare ruimte die voor iedereen zijn.  

Zo bestaat de subsidieregeling Toegankelijkheid Openbare Gebouwen. Organisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het verbreden van toegangsdeuren, elektrische deuropeners, een extra trapleuning, aanpassing van een toilet of een ringleiding. De subsidie is voor het toegankelijk maken van gebouwen binnen de gemeentegrenzen die een publieke functie hebben.  

Kijk voor meer informatie over de subsidie op de pagina Toegankelijkheid Openbare Gebouwen.  

Op het gebied van vrouwenemancipatie werkt de gemeente veel samen met organisaties in de stad, bijvoorbeeld met Vrouwenemancipatiecentrum en Expertisecentrum Feniks. Daarnaast besteden we in Tilburg aandacht aan dit thema tijdens belangrijke dagen, zoals internationale vrouwendag en de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.

Daarnaast bestaat er een actieplan Straatintimidatie 2023 -2026 en zijn we aangesloten bij het Rijksprogramma Veilige Steden. We zetten hiermee in op het tegengaan van straatintimidatie met onder andere een campagne en het meldpunt. 

Bezoek de pagina Straatintimidatie voor het meldpunt

Iedereen mag zichzelf zijn in Tilburg: ongeacht iemands culturele of religieuze achtergrond, etniciteit, genderidentiteit of geslacht, seksuele oriëntatie, levensfase of het hebben van een psychische of lichamelijke beperking. Tilburgers moeten zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen, meedoen en erbij horen. Daarom willen we activiteiten ondersteunen die bijdragen aan een inclusieve stad. Dat doen we door het aanbieden van een subsidie.  

Kijk voor meer informatie op de pagina Subsidieregeling inclusie.