Gladheid

Bij (verwachte) gladheid gaat de gemeente strooien.

Strooiroutekaart bekijken

Waar wordt gestrooid?

Bekijk de kaart

Melding maken van gladheid

Gladde weg? Niet goed gestrooid?

Melding maken

Het strooien verloopt volgens een strooiplan: 

  1. Belangrijke toegangswegen, busbanen en fietspaden
  2. Speciale openbare voorzieningen: ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen, brandweer, politie, stadhuis, bibliotheek
  3. Woonstraten, woonerven en parkeervoorzieningen

Als de belangrijkste toegangswegen, busbanen en fietspaden onder controle zijn, dan wordt er gestrooid op de plekken genoemd bij 2 en daarna die van punt 3. Als het lange tijd sneeuwt, blijft de gemeente zich continu inzetten voor de belangrijkste toegangswegen, busbanen fietspaden en speciale openbare voorzieningen. Dit betekent dat de gemeente soms niet toekomt aan de openbare voorzieningen, woonstraten, woonerven en parkeervoorzieningen. Bij verwachte gladheid wordt er preventief gestrooid.

Gladheid melden

Gladde weg of niet goed gestrooid? Maak een melding. De gemeente gaat er zo snel mogelijk mee aan de slag. U krijgt geen verdere reactie op uw melding. Maakt u een melding van een gladde weg die buiten de strooiroute valt, dan wordt later bekeken of deze weg past in het strooiplan voor volgend winterseizoen.

Strooizout

Vanaf november kunt u gratis strooizout ophalen (maximaal 1 zak van 3 kg strooizout per adres), bij de Mobiele Recyclestraat en milieustraat Albion. De strooizakken worden uitgedeeld bij de poort van de milieustraat, dit kost u geen tik op de milieupas.

Zelf zout strooien? Tips!

Links