Verrijk je Wijk!

Heb je een idee, de gemeente betaalt mee! U als bewoner weet zelf als geen ander waaraan uw buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook uw buren, de mensen in uw straat of uw dorpsgenoten hebben daar ideeën over. Met Verrijk je Wijk! kunt u hier samen actief aan meewerken.

Verrijk je wijk

Aanvragen

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan met het formulier 'Verrijk je wijk'.

Vraag voor activiteiten in het openbaar gebied (zoals een buurtfeest of straatspeeldag) ook toestemming of maak een melding bij de gemeente.  

Wijkraden Tilburg
Bekijk de kaart

Voorwaarden

De gemeente draagt met dit project bij aan ideeën van bewoners om hun straat, wijk of dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken. Uw wijkorganisatie of dorpsraad beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd.

U kunt u geld aanvragen voor alle eigenlijk plannen waarvan u vindt dat het uw buurt of de mensen in uw buurt ten goede komt. Heel veel activiteiten zijn mogelijk! Voorbeelden zijn:

  • een eenmalige activiteit om elkaar beter te leren kennen
  • een schoonmaakactie in de buurt
  • een (klein) sociaal project om bewoners met verschillende culturen bijeen brengen
  • een activiteit gericht op veiligheid
  • een buurtfeest of straatspeeldag

Waar moet u rekening mee houden?

  • Het idee moet door een brede groep buurtbewoners gesteund worden
  • U voert, voor zover mogelijk, de plannen zelf uit samen met uw buurtbewoners. Behalve bij ingrepen in het openbaar gebied. Hiervoor is de gemeente verantwoordelijk
  • Voor alle activiteiten op openbaar gebied, zoals het gebruik van de straat of een park, moet u een vergunning aanvragen. Zie hieronder voor de voorwaarden en richtlijnen
  • Maak een begroting waaruit blijkt waar u het geld aan gaat uitgeven.

Aanpak

Heeft u een idee voor uw wijk of buurt, maar u weet niet zo goed hoe u de zaken moet regelen? Of vindt u dat er iets moet gebeuren in de straat, maar u weet niet precies wat? Neem dan contact op met uw wijk- of dorpsraad of ga naar uw wijkcentrum in de buurt.

Contact

Wilt u iets vragen over Verrijk je wijk? Stuur uw vraag naar verrijkjewijk@contourdetwern.nl. Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.