Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als u een woning heeft, of als u een niet-woning huurt of heeft. Een niet-woning is bijvoorbeeld een kantoor, winkel, school of grond. Met de opbrengst van de OZB betaalt de gemeente een deel van de algemene uitgaven, zoals groen- en wegenonderhoud en welzijnswerk.

Tarieven OZB

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven in 2023:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,0719%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2043%
  • voor niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1701%

Rekenvoorbeeld:
Stel, u bent eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van €300.000,-. De OZB is dan 0,0719% van €300.000,- ofwel €215,70 (€300.000 : 100 x 0,0719). Er wordt afgerond op hele euro's, dus €215,-.

2023: hogere WOZ-waarde, lager OZB-tarief

De WOZ-waarde voor dit jaar is de ingeschatte verkoopwaarde van uw huis op 1 januari vorig jaar (waardepeildatum). Maar wat betekent een hogere WOZ-waarde voor u en voor de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB)? 

Verkoop of verhuizing

Onroerendezaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen verandert niets aan de betalingsplicht. Bij verkoop van een pand wordt de OZB voor het lopende jaar via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Betalen belasting

De aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt u doorgaans eind februari. Heeft u een account op MijnOverheid, dan krijgt u deze digitaal. U kunt de aanslag ook online inzien via Mijn gemeente. Op verschillende manieren kunt u de aanslag betalen.