logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Geluidsanering

De gemeente helpt eigenaren van huizen waar het verkeersgeluid boven een bepaald niveau komt. Zij hebben in sommige gevallen recht op geluidswerende gevelmaatregelen om geluidshinder te verminderen.

Voorbeelden van geluidswerende maatregelen:

Aanmelden

Eigenaren van een woning waar het verkeersgeluid boven een bepaald niveau komt, krijgen per brief een uitnodiging om mee te doen. u kunt zich niet aanmelden als u geen uitnodiging hebt gehad. Het ingevulde aanmeldformulier kunnen zij online insturen via Mijn gemeente. Een bouwkundig adviseur kijkt vervolgens of de woning in aanmerking komt. Dat is onder andere afhankelijk van de indeling van de woning en of er al dubbel glas en een geïsoleerd dak is.

Als de woning geschikt blijkt, krijgt de bewoner een voorstel voor de kosteloos uit te voeren maatregelen. Aanvullende wensen zijn voor rekening van de eigenaar. Als de eigenaar akkoord gaat, worden de werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer die de gemeente selecteert. De huizen worden per straat tegelijk aangepakt. Van brief tot en met uitvoering van de werkzaamheden duurt dit traject vaak minstens een jaar.

Energiebesparingsadvies

Tegelijk met het bouwkundig onderzoek voor geluidsmaatregelen, kunnen huiseigenaren een advies krijgen om hun woning energiezuiniger te maken. Tijdens de bouwkundige opname voor geluidswering wordt dan onderzocht welke maatregelen de woning energiezuiniger maken. Ook worden de kosten daarvan ingeschat en de terugverdientijd. De resultaten worden in een rapport aangeboden. Dit energiebesparingsadvies is een extra keuzemogelijkheid op het aanmeldformulier. 

Websites