U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Geluidsanering

Geluidsanering

De gemeente helpt huiseigenaren in rumoerige straten met geluidswerende gevelmaatregelen om geluidshinder te verminderen. Deze zogeheten maatregelen voor geluidsanering worden vanuit een landelijk budget gefinancierd.

Voorbeelden van geluidswerende maatregelen zijn:

  • geluidwerend glas
  • extra dakbetimmering
  • goede afsluiting van draaiende delen
  • (geluid gedempte) ventilatiemogelijkheden

De huizen worden per straat tegelijk aangepakt.

Aanmelden

De huiseigenaar krijgt per brief een uitnodiging om mee te doen. Het ingevulde aanmeldformulier kunnen zij online insturen via Mijn gemeente. Of een woning in aanmerking komt, is onder andere afhankelijk van de indeling van de woning en of er al dubbel glas en een geïsoleerd dak is. Van brief tot en met uitvoering van de werkzaamheden duurt dit traject vaak minstens een jaar.

Na aanmelding komt een extern bouwkundig adviseur ter plekke bekijken of de woning in aanmerking komt. De eigenaar krijgt een voorstel over uit te voeren maatregelen. Bijkomende wensen van de eigenaar die niet in dit voorstel zitten, zijn voor rekening van de eigenaar. Na akkoord worden de werkzaamheden uitgevoerd door een aannemer die de gemeente selecteert.