logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Personeel

Personeel aannemen via WSP Midden-Brabant

Zoekt u personeel? Werkgeversservicepunt Midden-Brabant beschikt over een bestand van gemotiveerde werkzoekenden. Op de website Talent uit Midden-Brabant kunt u ook zelf een geschikt talent kiezen. Hier presenteren werkzoekende zich met foto en/of video, omdat een talent meer is dan een cv. U vindt er ook talenten uit de regio met een arbeidsbeperking.

WSP Midden-Brabant is een samenwerking tussen UWV, regiogemeenten (waaronder de gemeente Tilburg), SW-bedrijven en Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en helpt werkgevers gratis bij het werving- en selectietraject. Als u iemand in dienst neemt met een uitkering kan er sprake zijn van regelingen en financiële (belasting)voordelen. Soms vergoedt de gemeente ook korte trainingen of praktijkgerichte cursussen. Contact opnemen met WSP Midden-Brabant.

Leerwerkloket Midden-Brabant

Werkgevers uit de regio kunnen met al hun vragen over leren en werken terecht bij het Leerwerkloket Midden-Brabant. Het loket is een deskundige sparringpartner voor werkgevers in de regio die vragen hebben over scholing en de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Doorontwikkeling zorgt ervoor dat ondernemingen toekomstbestendig zijn. Het Leerwerkloket is er van overtuigd dat werknemers en werkzoekenden die blijven leren, beter gemotiveerd zijn en meer plezier in hun werk hebben. Het Leerwerkloket is er ook voor werkzoekenden met en zonder uitkering en voor werknemers en studenten die vragen hebben over scholing of hun loopbaan.

OndernemersAkkoord

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit Midden-Brabant hebben hun krachten gebundeld middels het OndernemersAkkoord.

Samen maken zij afspraken over aanpakken die leiden tot meer banen voor mensen die op dit moment moeilijk aan werk komen. Het Stimuleringsfonds is daar een voorbeeld van.

Loonkostenvoordeel werkgevers (LKV)

Neemt u één of meerdere oudere werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking in dienst? Dan komt u in aanmerking voor het Loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die één of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden.

Wanneer komt u in aanmerking?

Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. U heeft recht op het LKV voor elke werknemer die onder één van de 4 doelgroepen valt:

Voor meer informatie verwijzen we u naar UWV Loonkostenvoordeel (LKV)  U kunt ook contact opnemen met WSP Midden-Brabant.

Links