Personeel

Personeel aannemen via WSP Midden-Brabant

Zoekt u personeel? Werkgeversservicepunt Midden-Brabant beschikt over een bestand van gemotiveerde werkzoekenden. Op de website www.talentuitwerkhart.nl kunt u ook zelf een geschikt talent kiezen. Hier presenteren werkzoekende zich met foto en/of video, omdat een talent meer is dan een cv. U vindt er ook talenten uit de regio met een arbeidsbeperking.

WSP Midden-Brabant is een samenwerking tussen UWV, regiogemeenten (waaronder de gemeente Tilburg), SW-bedrijven en Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant en helpt werkgevers gratis bij het werving- en selectietraject. Als u iemand in dienst neemt met een uitkering kan er sprake zijn van regelingen en financiële (belasting)voordelen. Soms vergoedt de gemeente ook korte trainingen of praktijkgerichte cursussen. Contact opnemen met WSP Midden-Brabant.

Leerwerkloket Midden-Brabant

Werkgevers uit de regio kunnen met al hun vragen over leren en werken terecht bij het Leerwerkloket Midden-Brabant. Het loket is een deskundige sparringpartner voor werkgevers in de regio die vragen hebben over scholing en de duurzame inzetbaarheid van personeel.

Doorontwikkeling zorgt ervoor dat ondernemingen toekomstbestendig zijn. Het Leerwerkloket is er van overtuigd dat werknemers en werkzoekenden die blijven leren, beter gemotiveerd zijn en meer plezier in hun werk hebben. Het Leerwerkloket is er ook voor werkzoekenden met en zonder uitkering en voor werknemers en studenten die vragen hebben over scholing of hun loopbaan.

OndernemersAkkoord

Ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit Midden-Brabant hebben hun krachten gebundeld middels het OndernemersAkkoord.

Samen maken zij afspraken over aanpakken die leiden tot meer banen voor mensen die op dit moment moeilijk aan werk komen. Het Stimuleringsfonds is daar een voorbeeld van.

Startersbeurs, leerbanen of stageplaatsen voor jongeren

Heeft u als ondernemer leerbanen of stageplaatsen, dan kan de gemeente u in contact brengen met werkzoekende jongeren. U kunt hiervoor een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst op basis van de Wet Verminderde Afdracht. Dat kan een fiscale korting opleveren tot 4000 euro per jongere per kalenderjaar.

U kunt ook jongeren aannemen met behulp van de zogenaamde Startersbeurs. Dit zijn jongeren zonder uitkering die willen werken aan hun competenties en werkervaring.

Werkgeverspremies en doelgroepverklaring

Neemt u iemand van 50 jaar of ouder in dienst die een uitkering had of (deels) arbeidsongeschikt was? Dan kunt u bij de Belastingdienst korting of vrijstelling aanvragen van werkgeverspremies. Voor de aanvraag heeft u een doelgroepverklaring nodig. Uw werknemer kan die opvragen bij de instantie die de uitkering verstrekte. Ontving uw werknemer een bijstandsuitkering dan neemt hij of zij contact op met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente.