Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG vraagt u online aan, samen met degene die er om vraagt, bv. uw werkgever. Het kost € 33,85. Uw werkgever start de aanvraag. Online aanvragen gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag met een papieren formulier. Dat kost € 41,35 euro.

Uw werkgever start de aanvraag.

Online aanvragen

  1. Uw werkgever opent de website Dienst Justis en logt in met eHerkenning. Via de site kunnen de gegevens van de werknemer ingevuld worden.
  2. U ontvangt per e-mail een link naar de website en logt in met DigiD om de aanvraag verder af te werken.

Voor de aanvraag gebruikt u uw e-mailadres, uw BSN, DigiD en iDEAL. U moet ingeschreven zijn bij een Nederlandse gemeente.

De aanvraag duurt standaard 4 weken. Van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis ontvangt u de VOG of een afwijzing per post thuis.

Spoed VOG

U kunt vragen om een spoedprocedure als u gaat werken in het buitenland, bij adoptie, bij benoeming tot gedeputeerde of wethouder en bij kandidaatstelling voor een functie als volksvertegenwoordiger. Justis stuurt de VOG dan binnen 5 werkdagen per post naar u toe. Dit lukt alleen als u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan en er geen gegevens uit het buitenland nodig zijn.

VOG-check

Wilt u vooraf weten of u voor een bepaalde functie een VOG kunt krijgen? Op de website van Justis kunt u anoniem een VOG-check invullen.

Aanvraag aan de balie

Kunt u niet aan de voorwaarden voor een online aanvraag voldoen, bv. bij een baan of studie in het buitenland? Gebruik dan het papieren aanvraagformulier en kom op afspraak naar de balie. Dit is duurder, u betaalt dan 41,35 euro.

Wij geven de voorkeur aan betalen met pinpas in de stadswinkels.

  • Print het aanvraagformulier uit via de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justis, of bel telefoonnummer 088 - 998 22 00.
  • U en uw werkgever vullen het formulier in.
  • Maak een afspraak om de aanvraag bij de gemeente af te geven. Neem uw legitimatiebewijs mee. U kunt ook iemand machtigen. Werkgever in het buitenland? Neem dan ook een brief mee waaruit blijkt dat u de verklaring nodig heeft, en de gegevens van de toekomstige werkgever/onderwijsinstelling. 

Wanneer u niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente, doet u uw aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid