logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Belastingen en heffingen

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen.

Waardering onroerende zaken (WOZ) en OZB

De WOZ-waarde van uw eigen pand vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar huur- en verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, afwerking, enzovoort. De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde. De aanslag OZB betaalt degene die op 1 januari eigenaar of gebruiker van een pand is, voor het hele jaar. Ook als u verhuist of het pand verkoopt. Dit is wettelijk zo bepaald.

Taxatieverslag: WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Vraag dan via waarderen@tilburg.nl het taxatieverslag van uw bedrijfspand op. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw pand en de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. 

Betalen belastingen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in maandelijkse termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. U kunt zich met DigiD online aanmelden voor automatische incasso, of aanmelden met eHerkenning. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekeningnummer IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86.

In de gemeente Tilburg wordt toeristenbelasting geheven. U betaalt als toerist 3,5% belasting over de overnachtingskosten. Toeristenbelasting wordt niet berekend over de vergoeding voor bijvoorbeeld ontbijt en gebruik van faciliteiten. Hotels, B&B's, campings en verhuurders via Airbnb moeten zich bij de gemeente aanmelden en jaarlijks aangifte doen.

Veel pand-eigenaren en ondernemers in winkelgebieden ontvangen jaarlijks van de gemeente een belastingaanslag BIZ-bijdrage (BIZT). BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. De opbrengst ontvangt de ondernemersstichting om te investeren in hun eigen gebied. Daarbij zijn vaak een gezond vastgoedrendement en het verbeteren van de verhuurbaarheid belangrijke doelstellingen.

Bent u het niet eens met de aanslag, of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u makkelijk bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Het bezwaar dient u digitaal in, door in te loggen met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning, stuur dan een e-mail naar belastingen@tilburg.nl. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het vorderingsnummernummer, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst.

Meer weten over belastingen en heffingen zoals: reclamebelasting, precario of rioolheffing? Neem dan contact op via 14 013 of belastingen@tilburg.nl.