U bevindt zich op:Ondernemers /Geld / Belastingen ondernemers

Belastingen en heffingen

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente door te kijken naar huur- en verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde van uw eigen pand vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Content is verborgen

Taxatieverslag en WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Log dan in met eHerkenning en bekijk het taxatieverslag. Een taxatieverslag is géén taxatierapport zoals bij de aan- of verkoop van een woning. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw bedrijfspand en de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden.

Content is verborgen

Overige belastingen en heffingen

Meer weten over belastingen en heffingen zoals: reclamebelasting, precario, rioolheffing of toeristenbelasting? Neem dan contact op: 14 013 of belastingen@tilburg.nl.

Bezwaar belastingen

Content is verborgen

Bezwaar belastingen indienen

Bent u het niet eens met de aanslag, of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Het bezwaar dient u digitaal in, door in te loggen met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning, stuur dan een e-mail naar belastingen@tilburg.nl. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het vorderingsnummernummer, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst.

Betalen belastingen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in maandelijkse termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. U kunt zich met DigiD online aanmelden voor automatische incasso, of vraag per e-mail een machtigingskaart op. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekeningnummer IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86.