Belastingen en heffingen

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende gemeentelijke belastingen en heffingen. 

Gemeentebelastingen & corona

De gemeente Tilburg verleent voor het hele jaar 2021 vrijstelling voor de precario op terrassen, reclame-uitingen, staanplaatsen en objecten. Daarnaast is het voor ondernemers met een terrasvergunning tijdelijk mogelijk om hun terras uit te breiden of een overkapping te plaatsen zonder hiervoor leges te betalen. Deze regeling geldt t/m 31 oktober 2021. De aanslagen voor toeristenbelasting zijn uitgesteld tot 1 september 2021, de aanslagen voor reclamebelasting en BIZ-heffingen tot 31 december 2021.

Heeft u een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven. Of neem telefonisch contact met ons op voor een passende betalingsregeling, 013 542 9090.

Waardering onroerende zaken (WOZ) en OZB

De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente door te kijken naar huur- en verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde van uw eigen pand vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde. De aanslag OZB betaalt degene die op 1 januari eigenaar of gebruiker van een pand is, voor het hele jaar. Ook als u verhuist of het pand verkoopt. Dit is wettelijk zo bepaald.

Taxatieverslag inzien

Taxatieverslag: WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Log dan in met eHerkenning en bekijk het taxatieverslag. Een taxatieverslag is géén taxatierapport zoals bij de aan- of verkoop van een woning. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw bedrijfspand en de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden.

Betalen belastingen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in maandelijkse termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. U kunt zich met DigiD online aanmelden voor automatische incasso, of vraag per e-mail een machtigingskaart op. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekeningnummer IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86.

Toeristenbelasting

In de gemeente Tilburg wordt toeristenbelasting geheven. U betaalt als toerist 3,5% belasting over de overnachtingskosten. Toeristenbelasting wordt niet berekend over de vergoeding voor bijvoorbeeld ontbijt en gebruik van faciliteiten. Hotels, B&B's, campings en verhuurders via Airbnb moeten zich bij de gemeente aanmelden en jaarlijks aangifte doen. Aanmelden kan per e-mail: belastingen@tilburg.nl.

De aanslagen toeristenbelasting 2019 zijn uitgesteld tot oktober 2020. Het gespreid betalen van de aanslag is mogelijk. Hierover leest u meer op de aanslag.

BIZ-bijdrage

Veel pand-eigenaren en ondernemers in winkelgebieden ontvangen jaarlijks van de gemeente een belastingaanslag BIZ-bijdrage (BIZT). BIZ staat voor bedrijveninvesteringszone. De opbrengst ontvangt de ondernemersstichting terug, om te investeren in hun eigen gebied. Daarbij zijn vaak gezond vastgoedrendement en het verbeteren van de verhuurbaarheid belangrijke doelstellingen.

Bezwaar belastingen indienen

Bent u het niet eens met de aanslag, of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u makkelijk bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Het bezwaar dient u digitaal in, door in te loggen met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning, stuur dan een e-mail naar belastingen@tilburg.nl. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het vorderingsnummernummer, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst.

eHerkenning niveau EH2+

De veiligheidseisen voor online diensten zijn strenger geworden. Overheidsdiensten mogen daarom geen gebruik meer maken van betrouwbaarheidsniveau EH1. U heeft vanaf 1 augustus 2020 eHerkenning met niveau EH2+ nodig om op de website van de gemeente Tilburg in te loggen. Heeft u eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau? Dan moet u eerst bij uw leverancier EH2+ aanvragen. Voor meer informatie gaat u naar de website van eHerkenning.

Informatie belastingen en heffingen

Meer weten over belastingen en heffingen zoals: reclamebelasting, precario of rioolheffing? Neem dan contact op via 14 013 of belastingen@tilburg.nl.