U bevindt zich op:Ondernemers /Geld / Belastingen ondernemers

Belastingen en heffingen

Waardering onroerende zaken (WOZ) en OZB

De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente door te kijken naar huur- en verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden. Er wordt rekening gehouden met verschillen in grootte, ligging, onderhoudstoestand, afwerking, enzovoort. De WOZ-waarde van uw eigen pand vindt u op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde. De aanslag OZB betaalt degene die op 1 januari eigenaar of gebruiker van een pand is, voor het hele jaar. Ook als u verhuist of het pand verkoopt. Dit is wettelijk zo bepaald.

Taxatieverslag inzien

Taxatieverslag en WOZ-waarde inzien

Benieuwd naar de onderbouwing van uw WOZ-waarde? Log dan in met eHerkenning en bekijk het taxatieverslag. Een taxatieverslag is géén taxatierapport zoals bij de aan- of verkoop van een woning. Op het taxatieverslag staan de gegevens van uw bedrijfspand en de verkoopprijzen van vergelijkbare bedrijfspanden.

Betalen belastingen

Automatische incasso

U kunt de gemeente machtigen voor een automatische incasso om in maandelijkse termijnen te betalen. Het bedrag wordt dan iedere maand rond de 28e van uw rekening afgeschreven. U kunt zich met DigiD online aanmelden voor automatische incasso, of vraag per e-mail een machtigingskaart op. De incasso stopzetten of het rekeningnummer wijzigen kan op dezelfde manier.

Zelf overmaken

Maakt u het geld zelf over, betaal dan in één keer, of in twee termijnen. Vermeld altijd het betalingskenmerk zoals vermeld op de aanslag. Rekeningnummer IBAN: NL90 ABNA 0615 1552 86.

Toeristenbelasting

In de gemeente Tilburg wordt toeristenbelasting geheven. U betaalt als toerist 3,5% belasting over de overnachtingskosten. Toeristenbelasting wordt niet berekend over de vergoeding voor bijvoorbeeld ontbijt en gebruik van faciliteiten. Hotels, B&B's, campings en verhuurders via Airbnb zijn verplicht zich bij de gemeente aan te melden.

Overige belastingen en heffingen

Meer weten over belastingen en heffingen zoals: reclamebelasting, precario of rioolheffing? Neem dan contact op: 14 013 of belastingen@tilburg.nl.

Bezwaar belastingen

Bezwaar belastingen indienen

Bent u het niet eens met de aanslag, of met de hoogte van uw WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.

Het bezwaar dient u digitaal in, door in te loggen met eHerkenning. Heeft u geen eHerkenning, stuur dan een e-mail naar belastingen@tilburg.nl. Het bezwaarschrift bevat uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, het vorderingsnummernummer, waarom u bezwaar maakt en uw handtekening.

Bij een online ingediend bezwaar krijgt u direct per e-mail een bevestiging van ontvangst.