logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Coffeeshops

In Tilburg zijn er op dit moment 11 coffeeshops. Er is ruimte voor 13 coffeeshops. Het beleid dat in 2020 is vastgesteld, geeft die ruimte. In de maanden die sinds de loting voor die 2 extra vergunningen zijn verstreken, is duidelijk geworden dat het proces dat doorlopen wordt, niet werkt zoals beoogd. Daarom besloot burgemeester Weterings op 20 februari om te stoppen met het proces om te komen tot een coffeeshop in Tilburg West en Berkel-Enschot (Koningsoord).

Voorlopig geen extra coffeeshops in Tilburg

Meer informatie over dit besluit in het nieuwsbericht op deze site.

Experiment gesloten coffeeshopketen

Op 15 december 2023 zijn Tilburg en Breda gestart met de aanloopfase van het Experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment). Tijdens deze aanloopfase hebben telers, coffeeshophouders, vervoerders en toezichthouders hebben inzichten opgedaan over de afstemming van aanbod op vraag, beveiligd vervoer en het gebruik van track & trace-systemen. Deze inzichten worden nu ingezet om de overgangsfase in alle deelnemende gemeenten soepel te laten verlopen.

De overgangsfase

De overgangsfase start op 17 juni 2024 en duurt naar verwachting drie maanden. Vanaf dit moment mogen de telers hun producten verkopen aan de coffeeshops in alle tien de deelnemende gemeenten  en mogen de coffeeshops deze gereguleerde producten, naast de gedoogde producten, verkopen aan de consument. Het doel van de overgangsfase is dat coffeeshophouders geleidelijk over kunnen gaan op het nieuwe aanbod en dat consumenten kunnen wennen aan het nieuwe aanbod.

Start van de Experimenteerfase 

Na de overgangsfase volgt de experimenteerfase van vier jaar. Tijdens deze periode verkopen de coffeeshops van deelnemende gemeenten alleen gereguleerde producten. De experimenteerfase start wanneer de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde cannabis voldoende zijn om de deelnemende coffeeshops volledig en bestendig te kunnen bevoorraden, en als wordt voldaan aan de voorwaarden van een gesloten keten. In de komende tijd wordt gemonitord of hieraan wordt voldaan

Meer informatie over het Wietexperiment staat op rijksoverheid.nl

Antwoorden op de veelgestelde vragen (Q&A) wietexperiment

Op de pagina 'veelgestelde vragen (Q&A) wietexperiment' leest u meer. 

Bezoek de pagina Veelgestelde vragen (Q&A) wietexperiment