logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning

Voor een horecabedrijf of slijterij heeft u een Alcoholwetvergunning nodig. Daarnaast moet u voor een horecabedrijf ook een exploitatievergunning aanvragen. Op deze pagina vindt u informatie over diverse vergunningen voor de horeca.

Voorwaarden Alcoholwetvergunning

De Alcoholwetvergunning is bestemd voor een:

Een Alcoholwetvergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

U heeft in Tilburg naast een alcoholwetvergunning ook een exploitatievergunning nodig. Heeft u een horeca-inrichting waar geen alcohol geschonken wordt maar waar er wel sprake is van horeca-activiteiten? Dan heeft u een exploitatievergunning voor de droge horeca nodig.

De Alcoholwetvergunning en de exploitatievergunning kunt u bij de gemeente aanvragen. Binnen de aanvraagprocedure wordt een zogenaamd Bibob-onderzoek gehouden. Bibob staat voor Bevordering van IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet geeft gemeenten de mogelijkheid om onderzoek te doen of eventueel crimineel geld wordt gestoken in de horeca-inrichting en/of de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten.

Exploitatievergunning

Met een exploitatievergunning krijgt u toestemming tot het gebruik van een horeca-inrichting. Een exploitatievergunning is pand- en ondernemersgebonden. Een exploitatievergunning is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Wijzigt de exploitatievorm, rechtsvorm of inrichting, dan moet u een nieuwe exploitatievergunning of een wijziging ervan aanvragen.

Zonder een exploitatievergunning mag u uw horeca-inrichting niet openen en exploiteren.

Als u een coffeeshop, headshop, smartshop of seksinrichting wilt beginnen, dan heeft u ook een exploitatievergunning nodig. Vanaf 1 januari 2020 gelden de exploitatievergunningen van shishalounges, smart- en headshops en locatiegebonden seksinrichtingen voor een periode van 3 jaar. De exploitatievergunningen van escortbedrijven en niet-locatiegebonden seksinrichtingen gelden 1 jaar.

Exploitatievergunning waterpijpcafé/shishalounge

Als u in uw horecagelegenheid waterpijp/shisha aan wilt bieden, heeft u naast de alcoholwetvergunning en de exploitatievergunning ook een exploitatievergunning waterpijpcafé/shishalounge nodig. Meer informatie over de voorwaarden en voorschriften krijgt u als u contact opneemt met team Vergunningen.

Afspraak maken horecavergunning

Horecavergunning aanvragen?

Afspraak maken

Aanvragen Alcoholwetvergunning en exploitatievergunning

Als u plannen heeft om een horeca-inrichting of andere zaak over te nemen of te starten, neemt u contact op met team Vergunningen.

Alle benodigde formulieren worden dan aan u uitgereikt en u krijgt daar uitleg bij. U heeft ongeveer 3 weken de tijd nodig om alle gevraagde informatie te verzamelen. Zodra u de gevraagde documenten heeft, maakt u een vervolgafspraak om de aanvragen voor een Alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning in te dienen. Vanaf het moment dat u de volledige aanvraag heeft ingediend gaat de formele behandeltijd van 8 weken in voor de Alcoholwetvergunning. De formele behandeltijd van een exploitatievergunning is 13 weken.

Tijdens deze behandeltijd controleert de gemeente de documenten die u heeft aangeleverd. De personen die als leidinggevenden op de vergunning staan worden altijd gescreend bij politie en justitie. Ook wordt de inrichting gecontroleerd.

De gemeente probeert de vergunning zo snel mogelijk af te geven. U kunt daar als ondernemer zelf invloed op uitoefenen door de aanvraag zo duidelijk en volledig mogelijk in te dienen.

Extra vergunning horeca-inrichting

Als u meer dan 50 mensen binnen wilt laten in de horeca-inrichting, dan moet u een melding maken en/of heeft u een omgevingsvergunning nodig. U controleert dit op het omgevingsloket. Ook moet u een milieumelding doen in het kader van het Activiteitenbesluit.

Terrasvergunning

Sinds 2018 gelden er nieuwe terrasregels. Als u een terras wilt gebruiken, dan heeft u een terrasvergunning nodig. U betaalt de kosten (285,75 euro) direct online via iDeal of creditcard. De terrasvergunning speciaal voor de kermisperiode vraagt u op dezelfde manier aan (254,95 euro).

Plaatst u vaste parasols, terrasschermen of zonneschermen op uw terras? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel 'bouwen'. 

Overige vergunningen en wijzigingen

Kosten alcoholwetvergunning en exploitatievergunning

De kosten van een Alcoholwetvergunning en een exploitatievergunning staan in de legesverordening. Die staat op de website Lokale Regelgeving van Overheid.nl. Gebruik zoekwoord 'legesverordening'.

Links