logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Flyeren, enquêtes, precario en reclame

Wijziging precario of reclame melden

Precario of reclame

Wijziging doorgeven

Flyeren, proefverpakkingen en enquêtes

Op alle dagen van de week is het verboden reclamefolders, samples en proefverpakkingen uit te delen of enquêtes te houden in de binnenstad en de winkelcentra Heyhoef, Wagnerplein en Westermarkt. Dit zijn kaartjes van de verbodsgebieden:

Precario- en reclamebelasting

Heeft u een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven.

Een wijziging van reclame- of precariovoorwerpen kunt u het beste meteen melden. Dat scheelt bezwaar maken nadat u de aanslag ontvangt. Als uw bedrijf verhuist of stopt, of de bedrijfsnaam wijzigt, geeft u dat door met het formulier bedrijfsgegevens wijzigen.

Precariobelasting moet u betalen als u voorwerpen op, boven of onder gemeentegrond plaatst. Denk hierbij aan terrassen, uitstallingen en stoepborden. Het geldt ook voor voorwerpen die aan uw pand zijn bevestigd en zo ver uitsteken dat zij openbare grond innemen. 

De gemeente heft reclamebelasting over reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De voorwaarden en tarieven zijn opgenomen in de verordeningen.

Er zijn verschillende soorten reclame:

  1. Niet locatie-gebonden reclame. Denk daarbij bijvoorbeeld aan reclameborden langs de weg, op bushaltes, culturele affiches of lichtmastreclame.
  2. Locatie-gebonden reclame. We onderscheiden:
    • Vaste reclame op, aan, of bij een bedrijf zelf, of op de plek waar het product uit de reclame wordt verhandeld. Dit is gevel- en objectgebonden reclame.
    • Tijdelijke reclame (verplaatsbaar en niet permanent) in de openbare ruimte bij het betreffende bedrijf, zoals een stoepbord. Dit noemen we ook 'uitstallingen'. 

Gaat u reclame plaatsen? Behalve voor de tijdelijke reclame onder 2, is vaak een omgevingsvergunning nodig. Ook als de reclame geen bouwwerk is. Doe dus de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. De reclame moet altijd voldoen aan het bestemmingsplan en de welstandsnota. Informatie hierover staat op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het is verstandig om een adviesverzoek aan te vragen voordat u de vergunning aanvraagt. De Omgevingscommissie kijkt dan vooraf of de reclame akkoord is.

Voor tijdelijke reclame onder 2 (uitstallingen) is géén vergunning nodig. Wel zijn er regels voor het plaatsen van uitstallingen. Deze verschillen per gebied. De regels kunt u vinden op www.overheid.nl.