Subsidieregeling voor het isoleren van woningen

Een goed geïsoleerd huis zorgt voor lagere energiekosten, meer woongemak én is beter voor het milieu. De Gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat alle woningeigenaren hun woning kunnen isoleren. Ook als u zelf de isolatiekosten lastig kunt betalen. Daarom biedt de gemeente een subsidieregeling aan om uw woning te isoleren. De hoogte van het subsidiebedrag dat u kunt krijgen, hangt af van de maatregelen die u neemt. De subsidie is aan te vragen vanaf 1 december 2023.

Aanvraagformulier subsidie isolatie 2023/2024

Subsidie isolatie

Aanvraag

Voor wie is de subsidie?

De subsidie geldt voor slecht geïsoleerde koopwoningen met een maximale WOZ-waarde van €429.300 (peildatum 1-1-2022) en een energielabel D, E, F of G. De WOZ-waarde van uw woning vindt u op MijnGemeente of via WOZ-waardeloket. Uw energielabel vraagt u eenvoudig op via Zoek je energielabel. Je moet eigenaar en bewoner zijn van de koopwoning. Heeft uw woning geen energielabel? Dan kunt u een afspraak maken met een energieadviseur om een energieadvies op te stellen. De energieadviseur kijkt of er minimaal 2 bouwdelen van de woning niet of slecht geïsoleerd zijn. Het gaat dan om de vloer, bodem, gevel, spouwmuur, dak, zolder, ramen en deuren. Een andere optie is dat u meedoet aan de gemeentelijke isolatieactie. Dan wordt via de actie bepaald en vastgelegd of er 2 bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn

Bedrag subsidie

Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt krijgen is 1000 euro. U kunt hiervan maximaal 20% van de isolatiekosten vergoed krijgen. Mochten er eerst maatregelen nodig zijn voordat u kunt gaan isoleren, dan zijn deze kosten 100% te vergoeden via de subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor een energieadvies. Woningeigenaren met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum en een klein eigen vermogen, komen in aanmerking voor een hogere subsidie. Zij kunnen 100% van de energiebesparende maatregelen vergoed krijgen, tot een bedrag van 6000 euro. Als u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u eind november een brief van de gemeente.

Werkwijze

Landelijke subsidies en isolatieactie

Weet u niet waar u moet beginnen bij het isoleren van uw huis? meldt u dan aan voor de isolatieactie van de Gemeente Tilburg. Deelnemers van deze actie worden ontzorgd en begeleid in het procen naar het isoleren van de woning. De gemeentelijke subsidie is ook te gebruiken in combinatie met de landelijke aangeboden subsidies. Bijvoorbeeld de ISDE-regeling voor isolatiemaatregelen. Meer informatie over de isolatieactie en landelijke subsidies staat op de website Duurzamer Tilburg.

Maatregel Subsidie
Spouwmuurisolatie (minimaal 10m2) 20%
Vloerisolatie (minimaal 20m2) 20%
Bodemisolatie (minimaal 20m2) 20%
Dakisolatie (minimaal 20m2) 20%
Zolder- en vlieringvloerisolatie (minimaal 20m2) 20%
Gevelsiolatie (zowel binnen als buiten, minimaal 10m2) 20%
HR++glas of HR+++glas (minimaal 8m2) en kozijnpanelen 20%
Isolerende deuren i.c.m. nieuwe isolerende kozijnen 20%
Ventilatie: CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met WTW 20%
Service: Energierapport door een energieadviseur van de Gemeente Tilburg 100%
Service: Alleen in geval van spouwmuurisolatie. Eenmalige afdracht voor gemeente-brede collectieve maatregelen voor vervangende verblijfplaatsen van vleermuizen. Hiermee voldoet u aan de wet Natuurbescherming, omdat er voor plaatsvervangende verblijfplaatsen voor de beschermde diersoorten wordt gezorgd. 100%
Service: Alleen in geval van spouwmuurisolatie en wanneer uit ecologische controle blijkt dat er mogelijk vleermuizen in de spouw verblijven. Kosten voor het geschikt maken van de woning door het plaatsen van exclusionflaps en borstels bij de spouwmuuropeningen. Dit is nodig in het kader van natuurvriendelijk isoleren. Dit zorgt er voor dat de vleermuizen wel uit kunnen vliegen, maar niet meer terug de spouw in kunnen komen. 100%

Downloads