U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Jeugdsportsubsidie

Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Belangrijk hierin is dat dit betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen de jeugdsportsubsidie aanvragen. Op deze manier is sporten bereikbaar voor alle Tilburgse jeugd. Aanvragen van deze subsidie kan tot 1 mei 2017.

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

  • geen winstoogmerk heeft
  • is aangesloten bij een landelijke sportbond of -koepel
  • minstens 30 weken per jaar sportactiviteiten aanbiedt

Voorwaarden

Bij de aanvraag dient u een jeugdledenlijst (4 t/m 17 jaar) toe te voegen. 

Jeugdsportsubsidie aanvragen
Direct regelen

Beschikbaar budget

De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden ten opzichte van het totale aantal leden en het aantal subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Meer informatie

Voor meer informatie neem u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl