logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Wij vinden het belangrijk, dat dit voor alle Tilburgers betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen weer de jeugdsportsubsidie aanvragen. De aanvraagtermijn voor deze subsidie is inmiddels verstreken. U kunt de subsidie weer aanvragen vanaf 1 januari 2025.

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

De aanvraagtermijn is gesloten. U kunt de subsidie weer aanvragen vanaf 1 januari 2025.

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor 2024 €259.526,-. 

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Steekproefsgewijs kan er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl.