Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Belangrijk hierin is dat dit betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen de jeugdsportsubsidie aanvragen. De termijn voor het aanvragen van de subsidie is verstreken. Vanaf 1 januari tot 1 maart 2021 kunt u weer subsidie aanvragen. 

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

  • geen winstoogmerk heeft
  • is aangesloten bij een landelijke sportbond of -koepel
  • minstens 30 weken per jaar sportactiviteiten aanbiedt

Voorwaarden

Bij de aanvraag dient u een jeugdledenlijst (4 t/m 17 jaar) toe te voegen. 

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het formulier 'Aanvraag Jeugdsportsubsidie'.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2021 is € 223.980,56. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden ten opzichte van het totale aantal leden en het aantal subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Steekproefsgewijs kan er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie neem u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl