Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Belangrijk hierin is dat dit betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen weer de jeugdsportsubsidie aanvragen in 2024.

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

Voorwaarden

Bij de aanvraag dient u een jeugdledenlijst (4 t/m 17 jaar) toe te voegen. 

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het formulier 'Aanvraag Jeugdsportsubsidie'. Let op: bij een aanvraag met eHerkenning is betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2024 is nog niet bekend.  

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Steekproefsgewijs kan er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl.