U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Jeugdsportsubsidie

Jeugdsportsubsidie

De gemeente wil sporten en bewegen onder jeugdigen bevorderen. Belangrijk hierin is dat dit betaalbaar blijft. Daarom kunnen sportverenigingen de jeugdsportsubsidie aanvragen van 1 januari 2019 tot 1 maart. U kunt momenteel geen subsidie meer aanvragen.

Criteria

U kunt de jeugdsportsubsidie aanvragen als uw vereniging:

  • geen winstoogmerk heeft
  • is aangesloten bij een landelijke sportbond of -koepel
  • minstens 30 weken per jaar sportactiviteiten aanbiedt

Voorwaarden

Bij de aanvraag dient u een jeugdledenlijst (4 t/m 17 jaar) toe te voegen. 

Beschikbaar budget

Het beschikbare budget voor 2019 is € 213.096,-. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal jeugdleden ten opzichte van het totale aantal leden en het aantal subsidieaanvragen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:

Steekproefsgewijs kan er aanvullende informatie worden opgevraagd.

Meer informatie

Voor meer informatie neem u contact op mevrouw P. Horvers (013 - 542 99 32) of mail naar subsidies@tilburg.nl