Wethouder Esmah Lahlah

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder van Tilburg, sinds 2022 voor GroenLinks.

Portefeuille

Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit en Inclusie
 • 1e loco

Wijkwethouder

 • West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand)
 • Project Kenniskwartier

Vervanger 

Wethouder Marcelle Hendrickx

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Woordvoerder wethouder Esmah Lahlah

Tom Daelman is woordvoerder van wethouder Esmah Lahlah. Hij is bereikbaar op 013 - 542 94 27 of via mail: woordvoering@tilburg.nl. Deze contactgegevens zijn alleen bedoeld voor persvragen. Voor andere vragen belt u met 14 013.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Esmah Lahlah. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Esmah Lahlah op Social Media

Nevenfuncties

Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de wethouder.

 • Regio Hart van Brabant: Lid POHO Arbeidsparticipatie
 • Diamant-groep: Voorzitter AB/DB
 • Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant: Voorzitter stuurgroep
 • Regionaal Werkbedrijf: Voorzitter stuurgroep

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • VNG (Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en participatie): Lid

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel 

 • Sociaal Werk Nederland: Lid raad van advies (onbezoldigd)
 • Onderwijsraad: Lid (bezoldigd)

Esmah Lahlah ontvangt, met uizondering van haar rol voor de onderwijsraad, geen bezoldiging voor bovenstaande nevenfuncties. Voor haar rol in de onderwijsraad ontvangt zij een bezoldiging van € 1762,47 per maand. 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Esmah Lahlah.