Wethouder Esmah Lahlah

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder van Tilburg, sinds 2022 voor GroenLinks.

Portefeuille

Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit en Inclusie
 • 1e loco

Wijkwethouder

 • West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand)
 • Project Kenniskwartier

Vervanger 

Wethouder Marcelle Hendrickx

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Esmah Lahlah. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Esmah Lahlah op Social Media

Vertegenwoordigt de gemeente in de volgende verbonden partijen

 • Regio Hart van Brabant: Lid POHO Arbeidsparticipatie
 • Diamant-groep: Voorzitter AB/DB
 • Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant: Voorzitter stuurgroep
 • Regionaal Werkbedrijf: Voorzitter stuurgroep

Ambtsgebonden nevenfuncties 

 • VNG (Commissie Participatie, Schuldhulpverlening en participatie): Lid
 • Onderwijsraad: Lid

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel 

 • Sociaal Werk Nederland: Lid raad van advies
 • HALT Nederland: Lid Kring van advies 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Esmah Lahlah.