Wethouder Esmah Lahlah

Esmah Lahlah is sinds 2018 wethouder van Tilburg, sinds 2022 voor GroenLinks.

Portefeuille

Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit, Inclusie en Antidiscriminatiebeleid
 • 1e loco

Wijkwethouder

 • West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand)
 • Project Kenniskwartier

Vervanger 

Wethouder Marcelle Hendrickx

Contact

Opmerkingen of vragen voor de wethouder? Gebruik het algemene contactformulier.

Woordvoerder wethouder Esmah Lahlah

Tom Daelman is woordvoerder van wethouder Esmah Lahlah. Hij is bereikbaar via mail: woordvoering@tilburg.nl

Foto's en biografie

In onderstaande ZIP-map staan foto's van wethouder Esmah Lahlah. Deze mogen, met naamsvermelding van de fotograaf, vrij gebruikt worden in alle media. De naam van de fotograaf staat in de bestandsnaam. In de map zit ook een biografie van de wethouder.

Esmah Lahlah op Social Media

Nevenfuncties

Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de wethouder.

Ambtsgebonden nevenfuncties 

Niet ambtsgebonden nevenfuncties / op persoonlijke titel 

Esmah Lahlah ontvangt, met uitzondering van haar rol voor de onderwijsraad, geen bezoldiging voor bovenstaande nevenfuncties. Voor haar rol in de onderwijsraad ontvangt zij een bezoldiging van € 1762,47 per maand. 

Inkomen (bezoldiging) wethouder

Hoeveel loon (bezoldiging) een wethouder van Tilburg krijgt is afhankelijk van de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. De precieze bedragen zijn te lezen op de pagina Inkomen en bestuurskosten Esmah Lahlah.