Wijzigingen doorgeven bijstandsuitkering

Met een bijstandsuitkering moet u alle veranderingen in uw financiële, persoonlijke of woonsituatie doorgeven aan de gemeente. Bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, (gratis) op de kinderen van de buurvrouw past, vrijwilligerswerk gaat doen of als uw zus tijdelijk bij u komt wonen. Dat noemen we de informatieplicht. Geef wijzigingen door met uw inkomstenverklaring of wijzigingsformulier.

Inkomstenverklaring

Heeft u een wisselend inkomen dan moet u iedere maand een inkomstenverklaring inleveren. Daarmee wordt berekend welk bedrag de gemeente moet overmaken. Gebruik de inkomstenverklaring voor het doorgeven van alle wijzigingen.

  • De inkomstenverklaring wordt iedere maand thuisgestuurd.
  • Op de verklaring staat een uiterste inleverdatum. Te laat inleveren betekent dat de gemeente uw uitkering niet kan overmaken.
  • U kunt uw inkomstenverklaring met bijlagen inscannen en mailen naar backofficeWenI@tilburg.nl of
  • opsturen naar Werk en Inkomen, Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 DT Tilburg of
  • inleveren bij de balie of brievenbus van Werk & Inkomen (Burgemeester Brokxlaan 1680). Vraag bij de balie om een afgiftebewijs.
  • Geen inkomstenverklaring ontvangen? Ga naar de balie Werk & Inkomen en vul ter plekke een vervangende inkomstenverklaring in.

Vanaf 1 januari 2023 kunt u de inkomstenverklaring alleen nog maar digitaal indienen. Moet u nu iedere maand een inkomstenverklaring invullen? Dan ontvangt u hierover nog een brief van Werk & Inkomen. Wilt u nu alvast de inkomenstenverklaring digitaal inleveren? Ga naar werkeninkomentilburg.nl. U leest hier alles over het digitaal indienen en u kunt meteen aan de slag.

Wijzigingsformulier

Hoeft u niet iedere maand een inkomstenverklaring in te vullen? Dan heeft u een wijzigingsformulier ontvangen voor het doorgeven van wijzigingen. Zodra u het wijzigingsformulier gebruikt, krijgt u automatisch een nieuwe thuisgestuurd.

Kostendelersnorm

Komt er iemand bij u inwonen of gaat u bij iemand anders inwonen? Wordt een inwoner 21 jaar of stopt een inwoner ouder dan 21 jaar met studeren? Dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van uw uitkering. Geef dit direct door via het wijzigingsformulier of neem contact op met uw contactpersoon.

Vragen over het doorgeven van wijzigingen

Twijfelt u of u iets wel of niet moet doorgeven? Voorkom problemen en geef bij twijfel altijd informatie door aan de gemeente. Bel voor advies de afdeling Werk & Inkomen. 

Balie Werk & Inkomen

U kunt bij de balie Werk & Inkomen (Burgmeester Brokxlaan 1680) uw inkomstenverklaring of wijzigingsformulier persoonlijk afgeven.

Openingstijden balie Werk & Inkomen

DagTijden
Maandag08:30 - 17:00 uur
Dinsdag08:30 - 17:00 uur
Woensdag08:30 - 17:00 uur
Donderdag08:30 - 17:00 uur
Vrijdag

08:30 - 17:00 uur

Afwijkende openingstijden

Werk & Inkomen is gesloten op

  • Maandag 26 december 2022, 2e Kerstdag