U bevindt zich op:Inwoners /Uitkering / Betaling uitkering

Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht) . Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2018
MaandBetaaldag
Januari26-01-2018
Februari28-02-2018
Maart28-03-2018
April26-04-2018
Mei

28-05-2018

Vakantietoeslag

31-05-2018

Juni

28-06-2018

Juli

27-07-2018

Augustus

27-08-2018

September

28-09-2018

Oktober

26-10-2018

November

28-11-2018

December

20-12-2018

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie. Woont u samen met andere volwassenen in één huis? Dan kunt u de huur en andere kosten delen met uw medebewoners. Het maakt niet uit hoeveel zij verdienen. Het aantal mensen met wie u het huis deelt, is wel belangrijk. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder er met u op hetzelfde adres wonen, hoe lager uw uitkering. Dat noemen we de kostendelersnorm.

Heeft u recht op een uitkering, dan berekent de afdeling Werk & Inkomen hoeveel u ontvangt. Onderstaande normen zijn richtlijnen. U kunt hier geen rechten aan ontleden.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 januari 2018
Normen, geen kostendelerLeefsituatiePer maand
18,19 en 20 jaarAlleenstaande (ouder)€   244,91
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen€   489,82
2 personen, beide <21 jr, met kinderen€   773,28
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen€   953,57
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen€ 1.237,03
21 jaar tot AOW leeftijdAlleenstaande (ouder€   992,12
Gehuwden€ 1.417,32
AOW leeftijdAlleenstaande (ouder)€ 1.115,48
Gehuwden€ 1.525,44

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje maatschappelijke zorg en welzijn op deze website. De vakantietoeslag is 5% van de uitkering en wordt in juni uitbetaald.

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.