logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht). Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2024
Maand Betaaldag
Januari 26-01-2024
Februari 28-02-2024
Maart 28-03-2024
April 29-04-2024
Mei 28-05-2024
Vakantietoeslag 31-05-2024
Juni 28-06-2024
Juli 29-07-2024
Augustus 28-08-2024
September 27-09-2024
Oktober 28-10-2024
November 28-11-2024
December 23-12-2024

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie.

Kijk op www.werkeninkomentilburg.nl voor de laatste informatie over de hoogte van uw uitkering.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 januari 2024
Normen, geen kostendeler Leefsituatie Per maand (incl. vakantietoeslag)
18,19 en 20 jaar Alleenstaande € 316,94
Alleenstaande ouder € 316,94
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen € 633,88
2 personen, beide <21 jr, met kinderen € 1.000,69
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen € 1.233,96
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen € 1.600,77
21 jaar tot AOW leeftijd Alleenstaande € 1.283,83
Alleenstaande ouder € 1.283,83
Gehuwden € 1.834,04
AOW leeftijd Alleenstaande € 1.425,76
Alleenstaande ouder € 1.425,76
Gehuwden € 1.932,32

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.

Links