Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht). Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2023
MaandBetaaldag
Januari27-01-2023
Februari28-02-2023
Maart28-03-2023
April28-04-2023
Mei26-05-2023
Vakantietoeslag31-05-2023
Juni28-06-2023
Juli28-07-2023
Augustus28-08-2023
September28-09-2023
Oktober27-10-2023
November28-11-2023
December22-12-2023

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie.

Kijk op www.werkeninkomentilburg.nl voor de laatste informatie over de hoogte van uw uitkering.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 januari 2023
Normen, geen kostendelerLeefsituatiePer maand (incl. vakantietoeslag)
18,19 en 20 jaarAlleenstaande€ 295,20
Alleenstaande ouder€ 295,20
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen€ 590,40
2 personen, beide <21 jr, met kinderen€ 932,02
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen€ 1.149,24
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen€ 1.490,86
21 jaar tot AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.195,66
Alleenstaande ouder€ 1.195,66
Gehuwden€ 1.708,08
AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.330,67
Alleenstaande ouder€ 1.330,67
Gehuwden€ 1.807,20

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.