Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht) . Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2021
MaandBetaaldag
Januari28-01-2021
Februari26-02-2021
Maart29-03-2021
April29-04-2021
Mei28-05-2021
Vakantietoeslag31-05-2021
Juni28-06-2021
Juli28-07-2021
Augustus27-08-2021
September28-09-2021
Oktober28-10-2021
November29-11-2021
December22-12-2021

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie. Woont u samen met andere volwassenen in één huis? Dan kunt u de huur en andere kosten delen met uw medebewoners. Het maakt niet uit hoeveel zij verdienen. Het aantal mensen met wie u het huis deelt, is wel belangrijk. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder er met u op hetzelfde adres wonen, hoe lager uw uitkering. Dat noemen we de kostendelersnorm.

Heeft u recht op een uitkering, dan berekent de afdeling Werk & Inkomen hoeveel u ontvangt. Onderstaande normen zijn richtlijnen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 juli 2021
Normen, geen kostendelerLeefsituatiePer maand
18,19 en 20 jaarAlleenstaande€ 266,29
Alleenstaande ouder€ 266,29
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen€ 532,58
2 personen, beide <21 jr, met kinderen€ 840,78
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen€ 1,036,79
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen€ 1.344,99
21 jaar tot AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.078,70
Alleenstaande ouder€ 1.078,70
Gehuwden€ 1.541,00
AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.199,98
Alleenstaande ouder€ 1.199,98
Gehuwden€ 1.627,08

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.