Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht) . Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2021
MaandBetaaldag
December22-12-2021
Betaaldata 2022
MaandBetaaldag
Januari28-01-2022
Februari28-02-2022
Maart28-03-2022
April28-04-2022
Mei25-05-2022
Vakantietoeslag31-05-2022
Juni28-06-2022
Juli28-07-2022
Augustus29-08-2022
September28-09-2022
Oktober28-10-2022
November28-11-2022
December22-12-2022

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie.
Als u samenwoont met meer volwassenen in uw woning, dan passen wij uw uitkering daarop aan. Hoe meer volwassenen er in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Niet alle huisgenoten tellen mee voor de kostendelersnorm. Niet mee tellen:

  • Personen tot 21 jaar en
  • Personen ouder dan 21 jaar die nog studeren en recht hebben op studiefinanciering

Soms kan de gemeente besluiten om de kostendelersnorm tijdelijk niet toe te passen. Dit is het geval als u tijdelijk en noodzakelijk iemand opvangt, die nergens anders terecht kan. Bijvoorbeeld wanneer iemand uit het ziekenhuis komt en tijdelijk bij u inwoont. Het moet wel gaan om een tijdelijke situatie.

Heeft u recht op een uitkering, dan berekent de afdeling Werk & Inkomen hoeveel u ontvangt. Onderstaande normen zijn richtlijnen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 juli 2022
Normen, geen kostendelerLeefsituatiePer maand (incl. vakantietoeslag)
18,19 en 20 jaarAlleenstaande€ 272,02
Alleenstaande ouder€ 272,02
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen€ 544,04
2 personen, beide <21 jr, met kinderen€ 858,85
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen€ 1.059,04
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen€ 1.373,85
21 jaar tot AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.101,82
Alleenstaande ouder€ 1.101,82
Gehuwden€ 1.574,03
AOW leeftijdAlleenstaande€ 1.225,67
Alleenstaande ouder€ 1.225,67
Gehuwden€ 1.660,36

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.