U bevindt zich op:Inwoners /Uitkering / Betaling uitkering

Betaling bijstandsuitkering

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. Tenzij u te laat uw inkomstenverklaring inlevert of als er bewijsstukken ontbreken. Dan krijgt u de uitkering later.

Betaalschema bijstandsuitkering

Hieronder ziet u wanneer de bijstandsuitkering op uw rekening is bijgeschreven. Heeft u vragen over de berekening of betaling? Gebruik dan het contactformulier of bel de afdeling Werk & Inkomen. Wilt u een nieuw bankrekeningnummer doorgeven? (DigiD verplicht) . Houdt rekening met een verwerkingstijd van 4 werkdagen.

Betaaldata 2019

  • November: 28-11-2019
  • December: 20-12-2019
Betaaldata 2020
MaandBetaaldag
Januari

28-01-2020

Februari

28-02-2020

Maart

27-03-2020

April

28-04-2020

Mei

28-05-2020

Vakantietoeslag

29-05-2020

Juni

29-06-2020

Juli

28-07-2020

Augustus

28-08-2020

September

28-09-2020

Oktober

28-10-2020

November

27-11-2020

December

21-12-2020

Hoogte van de uitkering

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw gezinssamenstelling, leeftijd en uw leefsituatie. Woont u samen met andere volwassenen in één huis? Dan kunt u de huur en andere kosten delen met uw medebewoners. Het maakt niet uit hoeveel zij verdienen. Het aantal mensen met wie u het huis deelt, is wel belangrijk. Hoe meer mensen van 21 jaar of ouder er met u op hetzelfde adres wonen, hoe lager uw uitkering. Dat noemen we de kostendelersnorm.

Heeft u recht op een uitkering, dan berekent de afdeling Werk & Inkomen hoeveel u ontvangt. Onderstaande normen zijn richtlijnen. U kunt hier geen rechten aan ontleden.

Normentabel Participatiewet

Normen Participatiewet per 1 juli 2019
Normen, geen kostendelerLeefsituatiePer maand
18,19 en 20 jaarAlleenstaande (ouder)€   254,39
2 personen, beide <21 jr, geen kinderen€   508,78
2 personen, beide <21 jr, met kinderen€   803,19
2 personen, 1 pers <21 jr, geen kinderen€   990,41
2 personen, 1 pers <21 jr, met kinderen€ 1.284,82
21 jaar tot AOW leeftijdAlleenstaande (ouder)€ 1.030,42
Gehuwden€ 1.472,03
AOW leeftijdAlleenstaande (ouder)€ 1.154,03
Gehuwden€ 1.571,50

De normen worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli opnieuw vastgesteld. De gemeente kan de uitkering ook verlagen, bijvoorbeeld als u onderhuurders heeft. Dit is vastgelegd in de verzamelverordening. Deze verordening staat op de pagina regelgeving en verordeningen bij het kopje maatschappelijke zorg en welzijn op deze website. De vakantietoeslag is 5% van de uitkering en wordt in juni uitbetaald.

Jaaropgave

In februari ontvangt u van de gemeente de jaaropgave. Die heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Op de jaaropgave staat hoeveel bijstand u heeft ontvangen. Deze informatie wordt ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Bewaar de jaaropgave goed, alleen in uitzonderingsgevallen kunt u een kopie opvragen

Bijstand vanaf AOW-leeftijd

De aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De AIO wordt tegelijkertijd overgemaakt met de AOW-uitkering.