logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Gedragscode

De gedragscode is een middel om te zorgen voor een open, transparante en integere organisatiecultuur. Op deze pagina vindt u onder andere de bestuurskosten van de bestuurders en het college van B&W, de declaraties van het college van B&W en de dienstreizen die het college maakt. Ook kunt u zien wat voor buitenlandse reizen er gemaakt worden en welke geschenken de gemeente krijgt.

Hoeveel loon (bezoldiging) de wethouders en burgemeester van Tilburg krijgen heeft te maken met de grootte van de gemeente. Tilburg valt in klasse 8 (150.000 - 375.000 inwoners). Daarnaast hebben de wethouders en burgemeester recht op een aantal onkostenvergoedingen en aanvullende regelingen. Via de onderstaande links vindt u het inkomen en de bestuurskosten per bestuurder en van het college van B&W gezamenlijk.
 

Hieronder een overzicht van buitenlandse reizen van de burgemeester en wethouders.

BestemmingDoelWieDatumReis- en verblijfskosten betaald door
Frankrijk, LyonNetwerkbijeenkomst KOBRABurgemeester Weterings9 t/m 11 juni 2023N.V.T.
Frankrijk, LyonNetwerkbijeenkomst KOBRAWethouder Hendrickx9 t/m 11 juni 2023N.V.T.
Engeland, LondenWerkexcursie Summit Slimme en Duurzame Mobiliteit LondenWethouder Grashoff29 juni t/m 1 juli 2023Gemeente Tilburg

Wilt u weten wat het college declareert aan kosten voor excursies en evenementen? De gemeente maakt hier overzichten van. Die publiceren we 4 keer per jaar. U kunt ze hieronder bekijken.
 

Collegeleden krijgen soms geschenken. In het overzicht (geschenkenregister) ziet u geschenken met een waarde van meer dan 50 euro.

Datum Afzender Bestuurder Reden geschenk Waarde (+/-) Wat voor geschenk Bestemming
30 maart 2023 Turkse consul Burgemeester Weterings Kennismaking Turkse consul Onbekend Spiegel Stadhuis

Hieronder het overzicht van de nevenfuncties van onze bestuurders. Bij elke nevenfunctie is zorgvuldig afgewogen of de functie te combineren is met de portefeuille van de bestuurder.

Ambtsgebonden nevenfuncties burgemeester Weterings

 • Veiligheidsregio Midden‐ en West‐Brabant: Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Regio Hart van Brabant: Voorzitter Algemeen Bestuur
 • Stg. Midpoint Brabant: Voorzitter Bestuur
 • Zorg en Veiligheidshuis Midden-Brabant: Voorzitter Toezichtsraad
 • Stg. beheer en uitvoering Taskforce RIEC Brabant Zeeland: Voorzitter
 • Politieregio Zeeland West-Brabant: Voorzitter
 • G40: Lid Algemeen Bestuur

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Stichting Kobra: Voorzitter (0,5 dag per maand)
 • Inloophuis Midden-Brabant: Ambassadeur (1,2 dag per jaar)
 • Stichting Met je Hart: Ambassadeur (1,2 dag per jaar)
 • Stichting MuzieKids Studio: Beschermheer (0,1 dag per maand)
 • Comité van aanbeveling LustWarande / Oude Warande: Lid comité t.b.v. expositie (0,1 dag per maand)
 • Comité van aanbeveling Koningshoevenontmoeting: Lid (0,1 dag per maand)
 • Comité van aanbeveling Stichting Koninklijke Souvenir Kamermuziek: Lid (0,1 dag per maand)
 • Hein Roethoefprijs: Jurylid (1 dag per jaar) 

Theo Weterings krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Ambtsgebonden nevenfuncties wethouder Hendrickx

 • Bestuurscommissie jeugd Regio Hart van Brabant: Lid en lid kartrekkersgroep
 • GGD Hart voor Brabant: Vicevoorzitter dagelijks bestuur - Lid Algemeen Bestuur
 • RAV Brabant Midden-West-Noord: Lid Algemeen Bestuur
 • Coöperatie de Toegang: Lid Algemene Leden Vergadering (ALV)
 • Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant: Lid toezichtsraad
 • Regiovervoer Midden Brabant: Lid Stuurgroep
 • Bestuurlijk Platform Huiselijk geweld en kindermishandeling: Lid Bestuur
 • VNG (Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs): 
  Lid (Portefeuille Publieke gezondheid, Jeugd, Cultuur & Erfgoed)
  Bestuurlijk opdrachtgever huiselijk geweld en kindermishandeling
  Bestuurlijk opdrachtgever Toekomst Scenario Jeugdbescherming

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Landelijke regiegroep Nu Niet Zwanger GGD GHOR Nederland: Voorzitter (1 uur per maand)
 • Landelijke programma 'Kansrijke Start' Ministerie VWS: Ambassadeur (1 uur per maand

Marcelle Hendrickx krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Ambtsgebonden nevenfuncties wethouder Van Asten

 • Diamant-groep: Lid Algemeen Bestuur
 • Omgevingsdienst Midden en West-Brabant: Lid Algemeen Bestuur / Dagelijks Bestuur
 • Stadsgewest 's-Hertogenbosch: Lid Algemeen Bestuur
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten: AVA
 • TWM Holding BV: Directeur
 • TWM Gronden BV: President commissaris
 • NV TWM: Commissaris
 • Brabant Water NV: AVA
 • Enexis Holding NV: AVA
 • Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV: AVA
 • Claim Staat Vennootschap (CSV Amsterdam BV): AVA
 • Gate 2 BV: AVA
 • BAT Bedrijven NV: AVA
 • 't Laar BV: AVA
 • Breedband Tilburg BV: AVA
 • Pieter Vreedeplein Beheer BV: Commissaris
 • Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV: Commissaris
 • Commandiet Tilburg Den Bogerd BV: AVA
 • Den Bogerd Beheer BV: AVA
 • Bakertand BV: Commissaris

Maarten van Asten krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Ambtsgebonden nevenfuncties wethouder Çelik 

 • G40 (Themagroep Vergunninghouders & Asiel): Voorzitter

Niet ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Centrum voor lokaal bestuur (PvdA): Penningmeester (4 uur per maand)

Yusuf Çelik krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Ambtsgebonden nevenfuncties wethouder Grashoff

 • TWM Holding BV: Plaatsvervangend directeur
 • TWM Gronden BV: Commissaris
 • NV TWM: Commissaris
 • BV Wijkontwikkelingsmij De: Werkplaats BV: Lid RvC
 • Commandiet Tilburg Den Bogerd BV: Bestuurder
 • GEM Den Bogerd CV: (stille) Vennoot
 • Diamantgroep: Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV: AVA
 • Bakertand BV: Commissaris
 • Regionale Mobiliteits Agenda: Regionaal ambassadeur Verkeersveiligheid
 • Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant / Regionaal Werkbedrijf: Voorzitter stuurgroep

Niet ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Nationaal Netwerk Brede Welvaart: Deelnemer (0,5 dag per kwartaal)

Rik Grashoff krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties. 

Ambtsgebonden nevenfuncties wethouder Van der Pol 

 • Gate2 BV: Commissaris
 • NV Monumenten Fonds Brabant: Vertegenwoordiging in Algemene Vergadering
 • BV Wijkontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats BV: Voorzitter Raad van Commissarissen
 • Stichting Midpoint Brabant: Lid bestuur namens HvB
 • Stichting Marketing Tilburg: Lid Raad van Toezicht
 • Mindlabs: Lid bestuur
 • Stichting Leisure Ontwikkelingsfonds Noord-Brabant: Lid raad van deelnemers (namens Midpoint)
 • G40 Pijler fysiek: Waarnemend voorzitter

Bas van der Pol krijgt geen vergoeding voor bovenstaande nevenfuncties.  

Ambtsgebonden nevenfuncties gemeentesecretaris Van Berckel

 • Algemene Rekenkamer: Deelname audit advisory committee
 • Stichting Viertaal: Lid raad van toezicht
 • Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS): Lid dagelijks bestuur
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Lid dagelijks bestuur

Niet ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Stichting Viertaal: Lid RvT (4 uur per maand)
 • E. du Perronprijs: Jurylid (4 uur per maand)

In het overzicht (rittenadministratie) ziet u: aantallen dienstreizen met dienstauto (en aantal kilometer) en taxi (taxi wanneer dienstauto niet beschikbaar is). U kunt dit overzicht bekijken in het 1e kwartaal van 2024.

Links