Aanbestedingen

De gemeente is bij het inkopen van levering, diensten en werk gebonden aan (Europese) aanbestedingsregels. Opdrachten met een geschatte waarde boven de Europese aanbestedingsdrempels besteedt de gemeente (volgens de regels) Europees aan. Voor opdrachten met een waarde onder de Europese drempels hanteert de gemeente eigen aanbestedingsregels.

Zowel Europese als nationale aanbestedingen publiceert de gemeente Tilburg op TenderNed. In de bijlagen onderaan deze pagina vindt u de voorwaarden en beleidsregels over aanbesteden.

Drempelbedragen 2020-2021 behorende bij het beleidskader Inkoop & Aanbesteding 2017

Door de drempelwaarden wordt bepaald welke aanbestedingsvorm is voorgeschreven. De Europese drempelwaarden worden iedere twee jaar bij verordening vastgesteld door de Europese Commissie. Bij opdrachten lager dan de Europese drempelwaarden zijn aanbestedingsvormen van toepassing op basis van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.

Drempelbedragen levering en diensten
Drempelbedrag, exclusief BTWTe hanteren aanbestedingsvorm
Tot € 70.000,-Enkelvoudig onderhands, indien groter dan € 30.000 met motivatie
Van € 70.000,- tot € 190.000,-Meervoudig onderhands, indien groter dan € 125.000,- met motivatie
Van € 190.000,- tot de Europese drempelNationaal openbaar
Vanaf € 214.000,-

Europees.

Het genoemde Europese drempelbedrag geldt van 1-1-2020 tot en met 31-12-2021.

Drempelbedragen werken
Drempelbedrag, exclusief BTWTe hanteren aanbestedingsvorm
Tot € 150.000,-Enkelvoudig onderhands, indien groter dan € 75.000,- met motivatie
Van € 150.000,- tot € 3.000.000,-Meervoudig onderhands, indien groter dan € 1.500.000,- met motivatie
Tussen € 3.000.000 en
€ 5.350.000,-
Nationaal openbaar
Vanaf € 5.350.000,-

Europees.

Het genoemde Europese drempelbedrag geldt van 1-1-2020 tot en met 31-12-2021.